Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 09 март 2018 г., брой 4665
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(09.03.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18614
USD   1.57462
CHF   1.66723
EUR/USD   1.2421*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Асела АД - Асеновград
Ви Кей Джи Груп АД - Русе
Грийн Трейд 2009 ЕООД - Ботевград
Кеш клоуд технолоджис АД - Пловдив
Маскап Партнерс АД - София
Мебелна къща Лазур АД - Варна
Птицекланица АД - Варна
Солинекс АД - Петърч
Строително дружество ММ АД - Чепеларе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Общата сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2018 г. е близо 122 млн. лева. Тя беше определена на заседание на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) в съответствие със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Създаването на Фонда за преструктуриране на банките е заложено в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Източник: investor.bg

Европейската комисия изпрати на България официални уведомителни писма с искания страната да приведе разпоредбите си за ДДС в съответствие с правото на ЕС. Ако до два месеца страната ни не предприеме действия по тези искания, Комисията може да изпрати мотивирано становище на българските органи. Понастоящем малките дружества, търгуващи с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимото от тях ДДС. За големите дружества е достатъчно само да внесат гаранция в размер, равен на дължимото по сделките им ДДС. Позицията на ЕК е, че националното законодателство не е съвместимо с нормите на ЕС и със свободата на стопанска инициатива. Отделно от това България е приканена да промени правилата си за начисляване на дължимия ДДС в случаите, когато стопански активи се използват за частни или нестопански цели, както и когато стопански активи се прехвърлят в друга държава членка.

Източник: Банкеръ

 
Квалификационeн REFA-курс
Модул 1: 12.03 - 16.03.2018 и 26.03-30.03.2018 г.
Модул 2: 16.04 - 27.04.2018 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси

Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на производството

  • Организация на производството
  • Планиране и контрол на производството
  • Анализ на работното място
  • Европейско законодателство по отношение на безопасните и здравословни условия на труд.
 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
Дружества
Производство на канцеларски изделия от хартия и картон
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Алианс Принт ЕООД - Кюстендил   11 310  
  2   Даримекс Трейдинг ООД - Варна   10 743  
  3   БТА Принт ЕАД - София   1 670  
  4   Мюрол България ООД - София   1 568  
  5   Абат ЕООД - Тополница - Бл   1 267  
  6   Текон Инвест АД - Велико Търново   1 194  
  7   Юниверсалпласт ЕООД - Петрич   1 041  
  8   Екобелан ООД - Асеновград   743  
  9   Поликарт ООД - Костинброд   692  
  10   Троян Прес АД - Троян   607  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 08.03.2018
  Обща стойност (BGN): 267 255.96  
Брой търгувани компании: 35
Premium 71 862.85
Standard 171 731.02
АДСИЦ 18 725.35
Структурирани 2 911.53
Права 2 025.22
Най-голяма промяна в цените
Арома АД - София -18.09 %
Нео Лондон Капитал ЕАД - София 8.49 %
BaSE - Акции: 16.52

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Булгартрансгаз" ще купи активи на българо-руското дружество "Южен поток България" на стойност над 13 млн. лв., които ще бъдат използвани за реализацията на правителствените планове за изграждане на газоразпределителния център край Варна. Обявена е обществена поръчка за пряко договаряне между двете дружества на покупката на 28 поземлени имота и правата за строеж върху пет имота. Възможността активи на дружеството "Южен поток България" да се използват за разширяването или модернизирането на българската газова мрежа, както и за реализацията на проекта за газов хъб край Варна, бе обявена от вицепремиера Томислав Дончев още през февруари 2016 г. Руското решение за спиране на проекта за газопровода от Русия по дъното на Черно море, през България, Сърбия и Унгария до Австрия бе обявено през декември 2014 г., но смесеното дружество за реализацията на трасето през българска територия още съществува, макар и само с трима директори и почти без дейност. Капиталът му е в размер на 397.606 млн. лв. и имоти и дълготрайни материални активи за общо близо 37 млн. лв. в края на 2015 г. Натрупаната към онзи момент обща загуба е била за 19.289 млн. лв. В края на януари 2018 г. "Булгартрансгаз" бил уведомен с писмо, че акционерите с равни дялове в "Южен поток България“ "Българският енергиен холдинг" (БЕХ) и руската "Газпром", са решили да прекратят проекта за газопровода и да предприемат продажба на активите на проектната компания.

Източник: mediapool.bg

Собственикът на Банка ДСК - унгарската Банка ОТП, е най-вероятният купувач на френската Сосиете Женерал Експресбанк в България. Haй-гoлямaтa банкова група в Унгapия плaниpa поне 5 пpидoбивaния през идните 2 гoдини, като един oт ocнoвнитe пaзapи, на които щe тъpcи възмoжнocти зa cдeлки, e Бългapия, съобщи още миналата есен глaвният изпълнитeлeн диpeктop нa ОТП Банк Шaндop Чaни. Според него групата разполага със свободен капитал, който ще използва да разшири присъствието си в Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa. Освен в Унгария и България ОТП има банки в Русия, Украйна, Хърватия, Румъния, Словакия, Сърбия и Черна гора. Последните ѝ придобивки са Сплитска и Войводинска банка. За 2017 г. консолидираната счетоводна печалба на Банкова група ОТП е 281,3 млрд. унгарски форинта срещу 202,5 млрд. през 2016 г., отчетоха в четвъртък от централата на групата. Приносът на чуждестранните дъщерни дружества за този резултат е 40%, а Банка ДСК е с втори по размер принос за него след този на унгарската Банка ОТП. На българския пазар Банка ДСК е на втора позиция в първа група, в която са петте най-големи по активи банки.

Източник: 24 часа

Индийски компании проявяват интерес към инвестиции в България в сферата на автомобилостроенето, информационните и комуникационни технологии, хранителната промишленост, селското стопанство и производството на дрехи. Заместник-министъра на икономиката Александър Манолев проведе двустранни разговори с потенциални инвеститори, които имат интерес към България и отправи покана към тях да посетят страната ни и конкретни локации, които биха били подходящи за разкриване на техни производства. FICCI е най-голямата и най-стара бизнес организация в Индия. Тя обслужва членовете си от индийските частни и публични корпоративни сектори и мултинационални компании, като достига до над 250 000 компании. Има реализирани инвестиции от Индия през последната година в България. Компанията Sutherland Global Services предлага аутсорсинг на бизнес процеси и оперира пет центъра в България, в които работят над 2000 високоплатени специалисти. Тя обслужва и клиенти от цял свят, сред които и Cisco, DELL, McAfee, Allianz, Google, Amazon и др., като планира да разраства дейността си у нас. Индийската ИТ компания „Феуджи (“Feuji” Inc) откри център за аусторсинг и ИТ услуги, подпомагащ дейността на HP и компанията DXC в България. Понастоящем за нея работят около 100 специалисти. Индийската „Синегранд“ оперира 3 киносалона в България и планира да инвестира през следващата година още 3 млн. евро в откриване на нови обекти. Индийски компании имат инвестиции у нас и в туризма, медицината, фармацията, земеделието и др.

Източник: Банкеръ

Управителният съвет на БНБ взе решение за издаване на предварителни одобрения по заявленията на „Българо-американска кредитна банка" АД и на „Инвестбанк" АД за пряко придобиване на акциите на Търговска банка „Виктория" АД. Заявленията са подадени във връзка с участието на двете банки в провежданата от синдиците на „Корпоративна търговска банка" АД процедура по продажбата на акциите на Търговска банка „Виктория" АД и на вземанията на „Корпоративна търговска банка" АД от Търговска банка „Виктория" АД.

Източник: Стандарт

Общо 481 007 тона вредни вещества и парникови газове са спестили клиентите на "Овергаз Мрежи" през 2017 г. Избегнато е отделянето в атмосферата на 455 500 тона парникови газове и 25 507 тона серни и азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и летливи органични съединения. Това са вредни вещества, които оказват значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Най-голямо количество вредни вещества и парникови газове са спестили потребителите на компанията в градовете София, Стара Загора, Русе, Велико Търново и Варна. Значителен принос да намаляват емисиите на атмосферни замърсители и парникови газове имат индустриалните предприятия, които използват природен газ. През 2017 година стопанските клиенти на "Овергаз Мрежи" са спестили общо 238 459 тона. Газифицираните болници, училища и детски градини са допринесли вредните вещества и парниковите газове да са с 81 313 тона по-малко. Битовите клиенти на компанията, които се отопляват със синьо гориво, са спестили общо 161 235 тона.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Сдружението на общинските болници е против методиката за изготвяне на Областна здравна карта в Ст. Загора

Предложение на АОБР за промени в Рамковото споразумение за договаряне на МРЗ

Предложение на АОБР за изменение на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

Писмо на АОБР до Президента на Република България относно ветото върху промените в Закона за трудовата мобилност


Предстоящи събития

12 март - 27 април 2018: Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси

13 март: Семинар „Как се изработва и какви са ползите от нефинансовия отчет?“

13 март: Изложение за стартиращи иновативни фирми Sofia Startup Expo (SSE)

13 март: Бизнес форум „Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж“

15-16 март: Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш. Срок за регистрация: 02.03.2018 г.

15 февруари – 16 март: Регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

27 март: Семинар „Управление на риска ISO 31001:2018 в системата за управление“

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия представи план за действие по отношение на възможностите, които технологичните иновации разкриват в областта на финансовите услуги (т.нар. финансови технологии). Планът има за цел да даде възможност на финансовия сектор да се ползва от бързия напредък на новите технологии, например блок-вериги, изкуствен интелект и услуги „в облак“, като същевременно се повиши сигурността на пазарите и се улесни достъпът на нови участници. Ползите ще бъдат разпределени поравно между потребителите, инвеститорите, банките и новите участници на пазара. В допълнение Комисията предлага да се създаде общоевропейски знак за платформите, така че платформа, лицензирана в една държава членка, да може да работи в рамките на целия ЕС.

Америка

Американската Broadcom Corporation обеща да превърне САЩ в "световен лидер в 5G" и да създаде нов фонд от 1.5 млрд. долара за обучение на инженери в страната, ако властите одобрят подготвяното от нея придобиване на Qualcomm. Съобщението демонсттира твърдото намерение на Broadcom да завърши сделката, въпреки че само преди 2 дни властите изпратиха на двете компании писмо, очертаващо резерви за потенциално обвързване между тях. Комисията за чуждестранни инвестиции в САЩ, която в момента проучва дали сливането ще навреди на националната сигурност, изрази опасения, че придобиването на Qualcomm от Broadcom ще подкопае усилията на Щатите да останат пред Китай в разработването на технологията 5G. Междуведомственият панел, който се председателства от министъра на финансите, също изследва отношенията на Broadcom с "чуждестранни лица от трети страни".

Източник: Wall Street Journal

Азия

Китайският износ нарасна изненадващо силно през февруари, допринасяйки за увеличаване търговския излишък на втората по сила икономика в света въпреки рязкото влошаване на търговските отношения със САЩ, показват данни на Генералната митническа администрация на страната. Износът от Китай скочи през февруари с цели 44,5% а годишна база, надвишавайки четирикратно очакванията на финансовите пазари за повишение с около 11% и след негово увеличение с 11,1% месец по-рано. В същото време вносът се повиши скромно с 6,3% след ръст с 36,8% в началото на годината и осреднена прогноза за повишение с 8 на сто. Здравият ръст на китайския износ е знак за продължаващ подем на външното потребление и респективно на глобалната икономиката въпреки засилващото се търговско напрежение в световен план в резултат на намерението на САЩ да въведе високи мита за вноса на стомана и алуминий.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
08.03.2018
Dow Jones Industrial
24 895.21 (93.85)
Nasdaq Composite
7 427.95 (31.30)
Стокови борси
08.03.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)60.26
Heating oil ($US/gal.)1.8600
Natural gas ($US/mmbtu)2.7300
Unleaded gas ($US/gal.)1.8700
Gold ($US/Troy Oz.)1 318.30
Silver ($US/Troy Oz.)16.43
Platinum ($US/Troy Oz.)952.80
Hogs (cents/lb.)68.08
Live cattle (cents/lb.)113.28

       Опознай България

Свети Четиридесет Мъченици

На 9 март християнската църква отбелязва Денят на Св. Четиридесет мъченици – четиридесетте войника от арменския град Севастия, изгорени от император Ликиний на клада заради вярата им в Христовото учение. Именно на този ден през 1230 г. великият цар Иван Асен II побеждава епирския деспот Теодор Комнин в битката при Клокотница и присъединява към територията на България обширни владения. В народния календар празникът е известен като Младенци. С този ден е свързано народното вярване, че слънцето се обръща към лято и времето се затопля. Тогава излизат всички буболечки, змии, гущери от дупките си. Особено място сред обичаите на празника заема обредното гонене на змии и гущери. Предпазващо значение имат всички действия в този обред: стопаните палят огън, прескачат го, удрят по железни предмети и наричат: “Бягайте, зъми и гущери, на 40 разкрача”. Празнуват: Младен, Младенка, Горян и Горянка. Някои приемат, че на празника на Св. 40 мъченици, чиито имена са неизвестни, могат да празнуват всички без нарочен имен ден.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 09.03.2018
Българска версия: 29930, Английска версия: 3004

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999