Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 06 март 2018 г., брой 4662
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(06.03.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18969
USD   1.58856
CHF   1.69895
EUR/USD   1.2307*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  К.А.М.П. Консулт АД - София
Калиакра АД - София
Кристал Корпорейтинг ООД - София
Приста-рисайклинг АД - София
Трансимпекс АД - София
Хаджикостови ООД - Мездра
Хидростройкомплект 97 АД - Хърлец
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българската стопанска камара декларира своето категорично несъгласие, опасения и дълбока загриженост по повод на прибързаната и необмислена договореност в рамките на т. нар. „Триалог“ за промени в Директивата за командированите работници. БСК изразява пълна подкрепа на официалните негативни позиции на най-представителната организация на бизнеса и индустрията в ЕС - BussinessЕurope. Предварителната договореност между Българското председателство на Съвета на ЕС, ЕК и ЕП, се основава на принципа „Еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място“, вместо върху обективния и икономически справедлив пазарен принцип „Еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място, създаващи една и съща добавена стойност“. Постигнатата договореност игнорира по недопустим начин съществените разлики в произведената крайна добавена стойност, произтичащи от различното място във веригите на добавената стойност и доставки на основните контрагенти, подизпълнители и доставчици на стоки и услуги, агенции за временна работа и др., както и широкото действие на каскадни, доминиращи и подчинени договорни отношения между различните участници в Единния европейски пазар.

Източник: БСК

През 2017 година има 40% ръст на стокообмена между България и Сърбия спрямо 2016 г., когато е бил на стойност 771.9 млн. евро и е имало14% увеличение на туристите. В износната листа на българските стоки преобладават главно суровини, материали и стоки с ниска степен на обработка. Челните места заемат електрическата енергия, рафинирана мед и медни сплави в необработен вид, петролни продукти, изделия и продукти на химическата, фармацевтичната и на стъкларската промишленост. При вноса челните позиции заемат основно суровините и петролните продукти. За периода 2006 - септември 2017 г. преките чуждестранни инвестиции от Сърбия са в размер на 59.3 млн. евро. По Закона за насърчаване на инвестициите няма сертифицирани проекти на фирми от западната ни съседка.

Източник: Банкеръ

 
Квалификационeн REFA-курс
Модул 1: 12.03 - 16.03.2018 и 26.03-30.03.2018 г.
Модул 2: 16.04 - 27.04.2018 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на производството
  • Организация на производството
  • Планиране и контрол на производството
  • Анализ на работното място
  • Европейско законодателство по отношение на безопасните и здравословни условия на труд
 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
Дружества
Производство на хартия и картон
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Монди Стамболийски ЕАД - Стамболийски   151 547  
  2   Костенец пейпър мил ЕАД - Костенец   39 082  
  3   Клеърс ЕООД - Черковица   12 138  
  4   Велпа трейд ЕООД - Стражица   8 192  
  5   Костенец-ХХИ АД - Костенец   7 689  
  6   Аркотрейд ЕООД - Варна   3 301  
  7   Институт по целулоза и хартия АД - София   2 297  
  8   Дикона ЕООД - София   1 663  
  9   Папирус ООД - София   991  
  10   Книжна фабрика Искър АД - София   71  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 02.03.2018
  Обща стойност (BGN): 561 785.74  
Брой търгувани компании: 35
Premium 115 451.51
Standard 107 778.79
АДСИЦ 23 642.50
Структурирани 50.95
Облигации 314 861.99
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 6.62 %
Параходство Българско речно плаване АД - Русе -4.69 %
BaSE - Акции: 256.52
BaSE - АДСИЦ: 823.75

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Транспортната компания „ПИМК“ ООД пусна първия си интермодален влак. Дестинацията на композицията е турският град Черкезкьой. Влакът ще поема всеки петък от терминала край Пловдив и в събота ще разтоварва в Турция. Оттам той ще потегля обратно за България и в неделя ще е композиран обратно на интермодалната станция. Превозвачът спечели концесията на терминала през миналата година. Той се намира в района на гара Тодор Каблешков. Компанията ще го стопанисва 27 години. Влакът тръгва с 34 вагона, всеки с по 20 тона разнообразни товари, уточниха от компанията. Това се равнява на пренос на товар от 34 тира. Предимствата на железопътния превоз са поне две – облекчаване на шосейния трафик и намаляване на вредните емисии заради електротранспортирането на товарите. Бъдещите планове на “ПИМК“ ООД предвиждат да бъде пуснат и още един влак – от Пловдив за Велс (Австрия). Той ще бъде с 30 ремаркета, понеже ще минава през Сърбия, а там има ограничения за дължината на жп композицията.

Източник: Дарик радио

„Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ) намалява печалбата си към края на 2017 година. Нетната печалба на банката се свива със 7% през 2017 г., като към 31 декември е в размер на 92,2 млн. лв. Общите приходи от банкови операции за 2017 възлизат на 406,6 млн. лв., като намаляват с 14% на годишна база. Нетният лихвен доход е в размер на 260,9 млн. лв., като отчита понижение от 18% за миналата година. Банката отчита нетен доход от такси и комисиони в размер на 102,2 млн. лв., което е ръст на годишна база с 11%. Балансовото число на банката към 31 декември достига 8,921 млн. лв. и по този начин „Първа инвестиционна банка“ АД запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система. Депозитите от други клиенти са в размер на 7,6 млн. лв. Счетоводният собствен капитал за 2017 г. нараства с 90 млн. лв., главно поради генерираната печалба за периода в същия размер. Вземанията от клиенти по балансова стойност са в размер на 5,2 млн. лв. Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ към 31 декември 2017 г. достига 15,89 %, увеличение с 0,76 процентни пункта спрямо година по-рани, главно поради отчетеното през първо полугодие на 2017 г. капитализиране на печалбата за 2016 г. Адекватността на капитала от първи ред е 15,87%, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 12,87%.

Източник: investor.bg

Starbucks планира да открие най-малко четири нови заведения в България през 2018 г. Кафе-веригата ще бъде представена с обекти във Варна, в столичния мол "България", в Бургас и в още един нов град. "Предвидената за 2018 г. инвестиция е над 7 млн. лв. Ще осигурим приблизително 130 нови работни места", съобщиха от компанията. Компанията, която управлява оперативно веригата - AmRest Coffee ("АмРест Кофи"), отчита 30% ръст в продажбите за 2017 г. спрямо предходната година. Печалбата е на същото ниво като през 2016 г. Това се дължи основно на инвестирането в нови обекти и инициативи, свързани с разширяване на асортимента и повишаване квалификацията на мениджърите и баристите. През 2016 г. компанията отчита 4.173 млн. продажби от приходи, 472 хил. лв. брутна печалба и 202 хил. лв. - оперативна печалба. Към момента делът на Starbucks в пазара на кафе-веригите е около 10% според данни на Euromonitor.

Източник: Капитал

Рейтингът на Столична община, даден от международната рейтингова агенция Standard & Poor's (S&P), беше потвърден на BBB-. Той бе повишен за последно през декември 2017 г., когато от BB+ бе вдигнат на BBB- със стабилна перспектива. По този начин рейтингът попада в групата на т.нар. инвестиционни рейтинги. Това помага за привличане на по-евтин финансов ресурс. Събитието, което е довело до потвърждаване на по-високия рейтинг, сега е продажбата на дела на София в Общинска банка, което се счита за съществено за рейтинга събитие. “В резултат на това се подобрява с едно стъпало оценката на ключовия фактор “Условни задължения”, които от “Високи” стават “Умерени”, пише в документа на агенцията. Според предварителните данни за изпълнение на бюджета на София за 2018 г. приходите в общинската хазна през първите два месеца на годината са с над 5,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година. Общо 87,2 млн. лв. са данъчните и неданъчни постъпления в общинската хазна през януари и февруари.

Източник: 24 часа

Производителят на захарни изделия „Победа“ АД е големият победител в 24-ото издание на наградите „Златна мартеница“, организирани от сдружение „Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес”. Общо четири отличия и една почетна грамота бяха връчени по време на церемонията „Златна мартеница 2018“. Отличията се дават всяка година на организации, фирми и личности с принос към развитието на бизнеса в страната. Победителят в тазгодишното издание на наградите „Златна мартеница“ – „Победа“ АД, е сред лидерите в производството на захарни изделия в страната. Компанията е основана през 1929 г в Бургас и през годините успешно съчетава традицията и новаторството.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

12 март - 27 април 2018: Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси

13 март: Семинар „Как се изработва и какви са ползите от нефинансовия отчет?“

13 март: Изложение за стартиращи иновативни фирми Sofia Startup Expo (SSE)

13 март: Бизнес форум „Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж“

15-16 март: Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш. Срок за регистрация: 02.03.2018 г.

15 февруари – 16 март: Регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

27 март: Семинар „Управление на риска ISO 31001:2018 в системата за управление“

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Украйна купува от Европа природен газ, струващ 4 пъти по-скъпо, отколкото от „Газпром“, заявява търговският директор на „Нафтогаз“ Юрий Витренко. Витренко благодари също така на „всички съзнателни украинци за пониженото потребление на синьо гориво“. Той, според агенцията отбелязва, че без руския газ, Украйна би могла да издържи само един ден. „За ден „Нафтогаз“ замени газа, който трябваше да бъде доставен от „Газпром“ с газ от Европа. Газа, през тези дни в Европа струваше хиляда долара, тоест четири пъти по-скъпо от договора с „Газпром“. Той изразява увереност, че сега руският доставчик се е оказал „в капана, подготвен за украинската компания, тъй като Киев си е осигурил покупка на газ с помощта на страните от Европа.

Източник: Associated Press

Америка

Със спадове на индексите започва първата за седмицата сесия на Wall Street заради перспективите САЩ да наложат мита върху вноса на стомана и алуминий, както се закани президентът Доналд Тръмп. В първите минути на сесията Dow Jones изтри над 100 пункта, а 15 минути след началото ѝ се понижава с 0,27% до до 24 472 пункта. Акциите на Boeing и Caterpillar са сред най-силно губещите в състава на индекса. По-широкият измерител S&P 500 записва спад от 0,29% до 2 683 пункта, а технологичният Nasdaq изгуби 0,36% до 7 232 пункта. CNBC припомня, че в края на миналата седмица Доналд Тръмп обяви, че обмисля да наложи 25% мито върху вноса на стомана и 10% върху вноса на алуминий. Това предизвика опасения за евентуална глобална търговска война, за каквато заговориха и други глобални лидери. Междувременно Европейският съюз (ЕС) предложи въвеждането на мита върху мотоциклетите Harley-Davidson и още някои други американски продукти.

Източник: investor.bg

Азия

Руската корпорация „Росатом“, министерството на науката и технологиите на Бангладеш и Департамента по атомна енергия на Индия подписаха на 1 март Меморандум за разбирателство за сътрудничество при реализирането на проекта за изграждане на АЕЦ „Рупур“ в Бангладеш, става ясно от съобщение на руския концерн. Русия изгражда АЕЦ в Бангладеш „до ключ“. Основен изпълнител на строителството е АО „Атомстройекспорт“ (част от „Росатом“). Комплексът от дейности включва проектиране, производство и доставка на оборудване, строителство, монтаж и въвеждане в експлоатация. Меморандумът дава основата за сътрудничество между руския изпълнител и индийските и бангладешките експерти за реализирането на проекта. Страните ще си сътрудничат в области като подготовка и обучение на персонал, доставка на материали и оборудване за второстепенните категории в интерес на бангладешкия възложител.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
05.03.2018
Dow Jones Industrial
24 874.76 (336.70)
Nasdaq Composite
7 330.70 (72.84)
Стокови борси
05.03.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)62.69
Heating oil ($US/gal.)1.9000
Natural gas ($US/mmbtu)2.7100
Unleaded gas ($US/gal.)1.9300
Gold ($US/Troy Oz.)1 324.60
Silver ($US/Troy Oz.)16.48
Platinum ($US/Troy Oz.)965.50
Hogs (cents/lb.)68.80
Live cattle (cents/lb.)115.35

       Опознай България

Академик Никола Обрешков

Академик Никола Обрешков е български математик със световна известност, дългогодишен ръководител на катедрата по висша алгебра в Софийския университет и директор на Математическия институт при Българската академия на науките. Той е роден на 6 март 1896 г. във Варна, където завършва основното си образование. Завършва гимназия в София и през 1915 г. е приет в Софийския университет, специалност математика и физика. През 1916 г. Обрешков е изпратен на обучение в казармата и после на фронтовете на Първата световна война – отначало като редник, а по-късно като офицер от инженерните войски. След завръщането си от фронта продължава образованието си и през 1920 г. се дипломира. Веднага е назначен в катедрата по диференциално и интегрално смятане в СУ. Така започва блестящата академична кариера на младия учен-математик. През 1922 г. е избран за редовен доцент катедрата по алгебра. Три години по-късно е избран за извънреден професор, а от 1928 г. е вече редовен професор и титуляр на катедрата по висша алгебра. През 1932 г. проф. Н. Обрешков получава научна степен доктор по математика в университета на Палермо(Италия). През следващата година е удостоен със степента "docteure es sciences" - този път в Парижката Сорбона. Никола Обрешков става редовен член на Българската академия на науките през януари 1945 г. Никола Обрешков е чел лекции по покана в университетите на Хамбург, Берлин, Женева, Рим, Палермо, Лайпциг, Дрезден и др. Многократно е канен в чужбина за рецензент на научни монографии, а също и като референт на трудове, представяни за получаване на академични и други научни звания и степени. Никола Обрешков е оставил и огромно и разностранно научно наследство, обхващащо над 240 публикации в наши и чужди научни списания и издания - в това число учебници и някои монографии. Умира на 11 август 1963 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.03.2018
Българска версия: 29925, Английска версия: 3004

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999