Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 16 февруари 2018 г., брой 4651
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(16.02.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20599
USD   1.56554
CHF   1.69409
EUR/USD   1.2493*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бургаска строителна компания АД - Бургас
Капитан Дядо Никола АД - Габрово
Фактори АД - София
Формопласт АД - Кърджали
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Сключените през четвъртото тримесечие на 2017 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 450,6 млн. лева. Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. обемът им нараства с 1,5%, а спрямо третото тримесечие на 2017 г. - с 12,2%. Сумите по новите договори на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на декември се увеличават с 8,7% до общо 3,604 млрд. лева (3,6% от БВП) при 3,314 млрд. лева година по-рано. С 2% е увеличението в края на четвъртото тримесечие на миналата година спрямо третото, отчита Българската народна банка (БНБ). Като цяло вземанията на компаниите в бранша се движат от финансовия лизинг, които за периода октомври – декември достигат до 3,425 млрд. лева. На годишна база те нарастват със 7,3%, а спрямо края на третото тримесечие на миналата година – с 1,7%. Делът им обаче в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 96,3% в края на декември 2016 г. до 95% в края на декември 2017 година. Сключените през четвъртото тримесечие на 2017 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 450,6 млн. лева.

Източник: investor.bg

Общият доход на домакинствата в България се увеличава с 9.3% за година и достига 1449 лв. средно на човек, но разходите растат по-бързо - с 13.2% и вече са 1368 лв. на човек, показват данни на статистиката за последното тримесечие на 2017 г. Сравнението е спрямо същото тримесечие на 2016 г. Най-съществена разлика в структурата на доходите има при изтеглените спестявания и взетите заеми. В края на 2017 г. домакинствата са разчитали много повече на заеми и спестявания. От 101 лв. на домакинство в края на 2016 г. изтеглените спестявания са 141.65 лв. година по-късно, а взетите заеми са нараснали от 20.60 лв. на 32.28 лв. Българите продължават да разчитат основно на заплатата - тя формира 53.9% от доходите на домакинството. Пенсиите формират 26.2% от дохода. Увеличава се доходът от собственост - от 31.19 лв. на домакинство в края на 2016 г. на 55.27 лв. в края на 2017 г.

Източник: Сега

 
Квалификационeн REFA-курс
Модул 1: 12.03 - 16.03.2018 и 26.03-30.03.2018 г.
Модул 2: 16.04 - 27.04.2018 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Първи модул: “Организация на работни системи и процеси”
Тема: Производствени данни/процеси
  • Значение на производствените данни
  • Установяване на данни – основни положения
  • Структуриране на задачи, разпределение на функции, приоритетен анализ (АВС анализ)
 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
Приватизация

Министерският съвет разреши продажбата на недвижими имоти, собственост на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД, Габрово. Имотите, за които се отнася решението, са известни като „Старопиталище на Пенчо Семов с прилежащия му парк“ и не се използват за лечебна или друга спомагателна дейност, но изискват значителни средства за поддръжка и ремонт, с каквито дружеството не разполага. Теренът се намира на бул. „Трети март“ №51 и е с площ 6 дка, с три построени в него сгради. Продажбата ще се извърши чрез търг при начална цена не по-ниска от определената от независим лицензиран оценител. Паричният ресурс, получен от нея, ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции, пряко свързани с медицинската дейност. Многопрофилната болница в Габрово е акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, като държавата притежава 90,36 на сто от капитала.

Източник: Дарик радио

Дружества
Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Дидис ООД - Шумен   31 815  
  2   Нямуно Банга ООД - Тополи   11 730  
  3   Глория 2001 ООД - Пловдив   9 046  
  4   Наш Фелтс България ЕООД - Стряма   8 231  
  5   Алиана ООД - Хасково   5 824  
  6   Хилцингер-Полирни технологии ООД - Лясковец   5 805  
  7   Искра ООД - Първомай   2 553  
  8   Текстил Трейд ООД - София   2 115  
  9   Сигнал ЕООД - Габрово   1 796  
  10   Глобал ООД - Хасково   1 791  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 15.02.2018
  Обща стойност (BGN): 2 343 792.32  
Брой търгувани компании: 31
Premium 259 243.00
Standard 1 489 923.04
АДСИЦ 593 187.22
Облигации 1 439.06
Най-голяма промяна в цените
Спарки-Елтос АД - Ловеч 22.12 %
Зърнени храни България АД - София -6.15 %
BaSE - Акции: 2 000.00
BaSE - АДСИЦ: 97 221.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ (AПИ) подписа договори за изпълнение на строително-монтажни работи и за надзор на близо 10 км от път Червен бряг – Чомаковци. Проектът се осъществява по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., а инвестицията е за близо 7.5 млн. лв. Изпълнител на строително-монтажните работи е „Виагруп“ със стойност на договора от почти 7.5 млн. лв. с ДДС. Надзорът ще се осъществява от „Пътинвест-Инженеринг“ АД – за близо 143 хил. лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца, а ремонтните дейности ще започнат пр подобряване на метеорологичните условия. Третокласният път Луковит – Чрвен бряг – Чомаковци – Кнежа е основна комуникационна връзка между областите Плевен и Ловеч и осигурява бърз достъп до АМ „Хемус“. Пътната агенция е ремонтирала 26 км от него през 2013 г. отново по ОП „Региони в растеж“, а тази година добавя и нови 10 км обновен участък. Предвижда се цялостна подмяна на пътната настилка, подобряване на отводняването, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Основно ще бъдат ремонтирани две мостови съоръжения - над р. Златна Панега в Червен бряг и над р. Бриша в Чомаковци.

Източник: economic.bg

Групата "Аджибадем Сити клиник" е инвестирала 10 млн. евро в обновяването на болница "Токуда" и откриването на нови отделения, а до края на 2018 година ще вложи още 5 млн. евро в покупката на нова апаратура за образна диагностика, обновяването на операционните и спешното отделение и в откриването на data център, който ще обработва документацията за лечението на пациентите, съобщиха от компанията. Преди две години турската Acibadem и местната "Сити клиник" купиха "Токуда" в сделка за 125 млн. евро. Българският миноритарен акционер е собственост основно на братята Иван и Лука Ангелови от групата "Градус". През 2017 година като акционер с миноритарен дял се включи и Международната финансова корпорация (IFC), част от групата на Световната банка. Броят на пациентите в групата се е увеличил с 20% след сделката. През миналата година в болниците от групата, които са в София и Бургас, са прегледани над 400 хил. пациенти, а 50 хил. са били оперирани или лекувани в самите болници. Клиниките от групата са с най-големите приходи сред частните болници в България.

Източник: Капитал

4,9 млн.лв. инвестира Eкстрапак ООД по проект за енергийна ефективност. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Производителят на рекламни чанти залага на закупуването на пет енергийно ефективни машини, което ще доведе до разширяване на производствения капацитет и спестяване на 5 499 kW/годишно. Това ще намали енергийните разходи за цялото предприятие с 32,5 %. Договорът по проект „Подобряване на енергийната ефективност в Eкстрапак ООД бе подписан на 15 декември 2017 г. и ще бъде изпълнен в рамките на 18 месеца на площадките на завод 2 в Леденик и завод 1, който е в рамките на Велико Търново. Общата стойност на проекта е 4 940 852 лв., от които 2 099 862 лв. европейско и 370 563 национално съфинансиране. Предвидена е и подмяната на останалите все още не сменени лампи с енергийно ефективни LED осветителни тела. Избрани изпълнителите, които ще доставят три от предвидените машини, предстои избора и на следващите доставчици за останалото оборудване.

Източник: Борба - Велико Търново

Адванс Терафонд АДСИЦ е закупило 200 дка земеделски земи при средна цена 880 лв./дка през първия месец на 2018 година. Към края на януари 2018 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 219 413 дка земеделска земя и 133 дка градска земя, като в това число са включени и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството. През януари 2018 г. няма продажби на земеделски земи. На 1 октомври започна новата стопанска 2017-2018 г. Очакваните приходи за нея са 6,3 млн. лв., от които авансово са събрани 38,9%. За стопанската 2016-2017 г. са събрани 85% от дължимите вземания, a за 2015-2016г. - 96,9%. От общата земя се вземат само земите, които са налични до 30 юни на съответната година и всички продадени земи след този период се вадят. Купените след този период земи могат да се отдават през следващата стопанска година. От началото на годината акциите на Адванс Терафонд поскъпват с 0,95%, а през последната една година цената им нараства с 5,21% ри пазарна капитализция от 188,944 млн. лв.

Източник: investor.bg

Агенция “Фич” вдигна рейтинга на БЕХ на “BB” и определи стабилна перспектива. Повишението отразява подобрените финансови резултати и очаквания да се намали дефицита в НЕК заради успешни законови и регулаторни промени. “Фич” запазва оценката си “силна” по отношение на критерия за собственост и контрол, т.е. връзката на БЕХ с българската държава, и дава едно ниво по-висок рейтинг. Оценката се осланя на очакваното усвояване на държавна гаранция за газовия интерконектор Гърция-България, както и на отпуснатия през декември 2016 г. от държавата на НЕК 7-годишен безлихвен заем по арбитража с “Атомстройекспорт”.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Позиция на АОБР относно ЗИД на Наказателния кодекс

АОБР подкрепя промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, предложени от Християн Митев и група н.п.


Предстоящи събития

19 февруари: Разширено заседание на УС на Стопанска камара – Шумен

22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

28 февруари: Протест под надслов „НЕ“ на далаверите в енергетиката!“

1 март: Конференция "Транспорт и логистика 2018"

1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

13 март: Изложение за стартиращи иновативни фирми Sofia Startup Expo (SSE)

13 март: Бизнес форум „Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж“

15 февруари – 16 март: Регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Най-големият хедж фонд в света Bridgewater „залага" милиарди за загуби на големите европейски компании. Още от края на януари инвеститорът е на къси позиции в много компании от водещия германски индекс DAX, включително Deutsche Bank, Allianz, BASF и Siemens, уточнява Инфосток. Залозите, които Bridgewater е направил за бъдещи загуби в общо 13 компании от DAX възлизат на почти 6 милиарда евро. Подобен тип залагания световният хедж фонд е направил и във Франция, Италия, Холандия и Испания, като е инвестирал в къси позиции милиарди евро. При продажбата на къси позиции, инвеститорите заемат акции, за да ги продадат. Те се надяват да изкупят ценните книжа по-евтино до края на заемния период и да могат да се възползват от разликата като печалба. За хедж фондовете е характерно, че те често използват къси продажби за загуби на отделни компании, но такъв мащабен залог за множество компании от различни индустрии в различни страни, какъвто е този на Bridgewater е доста необичаен.

Източник: CNBC

Америка

Технологичният гигант Cisco Systems е поредната голяма компания, която ще премести огромна сума в САЩ, възползвайки се от новото данъчно законодателство. Компанията от Силициевата долина ще върне в страната 67 милиарда долара от чуждестранните си печалби през следващите месеци. Cisco, която създава оборудване за компютърни мрежи, ще прехвърли значителен дял от тези парични средства на акционерите си през следващите 2 години чрез обратно изкупуване на акции и увеличаване на дивидентите. Инвеститорите в технологичната компания ще получат общо около 44 милиарда долара. Cisco е поредната голяма американска компания, която възнамерява да върне в страната пари, които са държани в чужбина от години. Многонационалните корпорации преди това не бяха склонни да прехвърлят огромните си офшорни запаси от средства в САЩ заради тежките данъци, с които щяха да бъдат обложени. Но новото данъчно законодателство на президента Тръмп и републиканците предлага на фирмите еднократна по-ниска данъчна ставка за връщане на средства в САЩ.

Източник: New York Times

Азия

Втората най-голяма държавна банка в Индия разкри измама за 1,8 милиарда долара, случвала се в нейн клон в Мумбай. Огромната стойност е почти една трета от пазарната капитализация на Punjab National Bank (PNB) и 50 пъти печалбата ѝ за последното тримесечие на 2017 година. Според съобщение на банката става въпрос за неоторизирани транзакции към "шепа клиенти". Но има притеснения, че измамата може да засегне и други банки и да увреди доверието към целия сектор. PNB направи изявление до акционерите и не разкри повече подробности за измамата. Цената на дяловете на институцията тръгна надолу и те поевтиняха с около 10%. Качеството на надзора в държавните банки е под тежка критика в последните години, след като делът на лошите кредити рязко се повиши, което накара правителството да налее 32 милиарда долара през октомври.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
15.02.2018
Dow Jones Industrial
25 200.37 (306.88)
Nasdaq Composite
7 256.43 (112.82)
Стокови борси
15.02.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)61.73
Heating oil ($US/gal.)1.9000
Natural gas ($US/mmbtu)2.5600
Unleaded gas ($US/gal.)1.7400
Gold ($US/Troy Oz.)1 360.90
Silver ($US/Troy Oz.)16.86
Platinum ($US/Troy Oz.)1 009.40
Hogs (cents/lb.)69.72
Live cattle (cents/lb.)127.25

       Опознай България

Средновековна крепост Русокастро и светилище „Русината дупка”

Крепостта Русокастро се намира на 3 км северно от едноименното село в община Камено, област Бургас. Тя е издигната преди 1500 години на стратегическа височина – природен феномен, която контролирала най-важните пътища в Североизточна Тракия - между севера и юга, от всички източни проходи на Стара планина и Северното Черноморие към Босфора и Константинопол. Много по-рано в подножието на „Големия камък” траките са създали селище с важно значение за икономическите и културни контакти на Одриското тракийско царство и черноморските антични градове – Аполония и Месамбрия. Неговото съществуване се потвърждава от откритите в края на ХІХ и началото на ХХ век многобройни находки. А над селището се извисявали скалните „топоси” на впечатляващо тракийско светилище, посветено на Бога Слънце и Богинята Майка и тракийския герой-конник „Херос”. Уникалната скала има много причудливи кухини с естествен характер, някои от които са дообработени от траките за извършване на свещените ритуали. При археологическите проучвания са разкрити четири полукръгли ниши, оформени като олтари за извършване на дароприношения. Два жертвени камъка с изсечени кръгли вани бележат пътя към пещерата, известна днес като „Русината дупка”. В дъното й малко „аязмо” събира стичащата се по стената вода. Преданията разказват за нейната лековита сила и магическа сила против „уроки”. (Снимка: www.burgasmuseums.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.02.2018
Българска версия: 29928, Английска версия: 3004

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999