Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 02 февруари 2018 г., брой 4641
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(02.02.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23472
USD   1.56981
CHF   1.68562
EUR/USD   1.2459*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Кепитъл Консепт Лимитед АД - София  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще присъедини сигнала на работодателите от БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП за спекулативното поскъпване на тока към образуваното от нея производство за извършване на секторен анализ на пазара. В рамките на образуваното от комисията производство ще бъде направен цялостен анализ на средата на пазара на ток, както и на посочените от работодателите твърдения, свързани с възможни антиконкурентни практики. Срок за произнасяне обаче няма. Работодателите продължават да настояват и за среща с премиера Бойко Борисов във връзка с необосновано скъпия ток на свободния пазар. За някои от потребителите увеличението, налагано от търговците, е до 60%.

Източник: Сега

Парламентът прие нов Закон за пазарите на финансови инструменти, с който се въвеждат изискванията на европейска директива за пазарите на финансови инструменти и мерки по прилагането на европейски регламент. Целта е да се увеличи прозрачността на пазарите на финансови инструменти, по-добра защита на инвеститорите, укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти. Разширява се кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както и някои видове енергийни договори. Надгражда се сега съществуващия правен режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа. Предвижда се създаването на нов вид многостранна система за търговия - пазар за растеж. Целта е да се насърчава малкият и средният бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар.

Източник: 24 часа

 
Квалификационeн REFA-курс
Модул 1: 12.03 - 16.03.2018 и 26.03-30.03.2018 г.
Модул 2: 16.04 - 27.04.2018 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси

Първи модул: “Организация на работни системи и процеси”
Тема: Организация на работното място/ергономия
  • Ергономия на работното място
  • Натоварване, напрежение и последствия от тях
  • Организация на работното място – антропометрия и работни средства, Работна среда
 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
Приватизация

155 имота в Сапарева баня, курорта Паничище и селата смята да продаде управата на община Сапарева баня. От управление на имоти – общинска собственост, и разпореждане с тях се очаква да постъпят 525 000 лв. Повечето от терените са парцели, предвидени за продажба и жилищно строителство, намиращи се в града и селата. Обявени са 7 парцела в Паничище, отредени за хотелски комплекси, 2 – за вилни селища, по един – за увеселителен център, бензиностанция и метанстанция и мини ВЕЦ, както и няколко терена за обществено обслужване. Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, включва и отдаване на концесия на няколко обекта, учредяване право на пристрояване и приватизация. Сред имотите за концесиониране са стадионът и паркът в Сапарева баня, паркът, водоем и напоителен канал в с. Сапарево. Имотите, давани под наем, са 504. За приватизация е предвидена промишлена сграда в Сапарево. Обектите от първостепенно значение са 3. Това са предвидените за изграждане на територията на града 1000-кубиков резервоар и спортен комплекс с площ 18 010 кв.м, както и спортен комплекс в с. Ресилово, чиято площ е 15 005 кв.м.

Източник: Вяра - Благоевград

Дружества
Разкроявяне, рендосване и импрегниране на дървен материал
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Леско ЕООД - Бело поле   10 251  
  2   Доспатлес ЕАД - Доспат   7 804  
  3   Екотехпродукт ООД - София   7 692  
  4   Вева Груп ЕООД - Доспат   7 384  
  5   Доспатлес 2000 АД - Доспат   4 553  
  6   Бари Транс ЕООД - Смолян   3 543  
  7   Тоники - Марияна Беловодска ЕТ - Чепеларе   3 456  
  8   Палисандър ООД - Ракитово   3 385  
  9   Фейзал ЕООД - Сърница   2 986  
  10   Бори ЕООД - Кирково   2 806  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 01.02.2018
  Обща стойност (BGN): 535 469.46  
Брой търгувани компании: 38
Premium 340 985.37
Standard 138 914.39
АДСИЦ 47 710.73
Структурирани 7 858.98
Най-голяма промяна в цените
Лавена АД - Шумен 9.09 %
Индустриален холдинг България АД - София -4.55 %
BaSE - Акции: 46 010.30
BaSE - АДСИЦ: 60 309.20

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Европейската комисия е одобрила финансирането на проекта за модернизация на жп линията Елин Пелин - Костенец в размер на 451 млн. евро. С отпуснатите средства ще бъдат модернизирани над 51 км железопътни линии и 5 жп гари, попадащи в обхвата на трасето. Предвижда се още да бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво между железопътния транспорт, автомобилното движение и пътниците. За да бъдат постигнати проектните скорости от 160 км/ч за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните ще бъдат изградени над 20 км тунели, най-дългият, от които е 6 км. Предвидено е още строителството на над 23 моста и виадукти с обща дължина на съоръженията приблизително 3 км. Участъкът е част от железопътния коридор Ориент/Източно-Средиземноморски, който преминава през страната. С реализацията на проекта се осигурява модерен железопътен транспорт и бърза жп връзка за 53 хиляди жители, живеещи между Елин Пелин и Костенец. Изграждането на трасето е разделено на 3 участъка - Елин Пелин - Вакарел, Вакарел - Ихтиман и Ихтиман - Костенец. Крайният срок за приключване на строителните дейности е 2023 г.

Източник: 24 часа

240 са чакащите за одобрение по Плана Юнкер проекти, подадени от различни държави от ЕС. От тях 16 са български. 12 са самостоятелните бизнес планове и още 4 с участието на чуждестранни партньори, показва Европейският портал за инвестиционните проекти. Първата българска компания, кандидатствала с два проекта за подпомагане още през 2015 г., но до момента без отговор, е „Електроенергиен системен оператор“. Бизнес плановете за изграждане на нов електропровод 400 kv между подстанция „Марица Изток” и подстанция „Пловдив”, както и за електропровод Бургас-Добруджа, са в процес на проучване. Последният проект е кандидатствал за пари по Юнкер през септември 2017 г. Той е разработен от „Грейнис“ ООД и визира технология за оксиводородни генератори, електроцентрали и когенерации за едновременен добив на зелена енергия. Останалите компании, които са подали онлайн проекти, са насочени към различни икономически сфери - здравеопазване, туризъм, инфраструктура, земеделие, възобновяеми енергийни източници, подкрепа за малки и средни предприятия и др.

Източник: Марица

"Българска фондова борса - София" АД (БФБ) е подходящ купувач за "Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ), съобщи Европейската комисия. БФБ разполага с финансовите средства, експертните способности и мотивация да развива БНЕБ като независим и конкурентен енергиен пазар. Като пазарен оператор с повече от двадесетгодишна история в поддържането и експлоатацията на пазарна инфраструктура, Борсата е лицензирана от Комисията за финансов надзор и се подчинява на Европейското и националното законодателство в областта на финансовите пазари. Решението на Комисията бе последното задължително изискване за влизане в сила на Договора за прехвърляне на акциите на БНЕБ между БЕХ и БФБ-София. Предстои заплащане на договорената първоначална сума и учредяване на безусловна револвираща банкова гаранция за разсрочената част от покупната цена. След това акциите на "Българската независима енергийна борса" ЕАД ще бъдат прехвърлени на "БФБ-София" АД, с което ще бъде финализиран процесът по продажбата.

Източник: Дума

Продават ипотекирания хотел „България” в Кюстендил, собственост на Иван Милушев. Имотът е обявен за продан от частен съдия-изпълнител за 704 560 лв. През 2015 г. цената на хотела е била 625 350 лв. Хотелът се разпрострира на площ от 1150 кв.м, има 4 етажа и се продава ведно с мазето и редица недвижими вещи. Началната цена на недвижимите вещи, от която ще започне наддаването, е 5707 лв. Върху хотела тежи ипотека към банкова институция от 2005 г. През 2010 г. собственикът Иван Милушев с писмо до ОбС оттегли предложението си до община Кюстендил да откупи хотела му. Милушев е бивш кмет на село Богослов.

Източник: Вяра - Благоевград

Производителят на алуминиеви продукти "Алкомет" АД Шумен е увеличил продажбите си през 2017 година с близо 15%. Печалбата намалява значително след рекордния резултат през 2016 г. През миналата година компанията започна да продава нов продукт в Европа и успя да сключи първите си договори за износ в САЩ. До края на 2018 година се очаква компанията да приключи инвестиционен проект за 36 млн. евро, който ще увеличи капацитета за производство и ще й позволи да разшири портфейла си с продукти. Потенциал от "Алкомет" виждат на пазара на автомобилни компоненти и в опаковъчната индустрия. За 2018 г. от дружеството очакват леко увеличение на производството, както и на продажбите. Увеличените нетни приходи от продажби през миналата година са резултат основно от по-високите нива на цената на алуминия на Лондонската борса за метали, както и от по-големите обеми продадена продукция. По-скъпият алуминий е причината и за ръста на разходите за материали (19%). Разходите за заплати са се повишили с 9.7%, като персоналът вече достига близо 1000 души (около 930 за 2016 г.).

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 1.02.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за четвърто тримесечие на 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

6-7 февруари: Семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO FDIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017)“

22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

28 февруари: Протест под надслов „НЕ“ на далаверите в енергетиката!“

1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисията, с подкрепата на Европейския парламент, положи началото на Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги - блокчейн. Обсерваторията и форумът ще представят основните тенденции при технологиите за блокови вериги, ще оказват съдействие на европейските участници и ще подкрепят ангажимента, поет от Европа към редица заинтересовани лица, осъществяващи дейност в областта на блокчейна, съобщиха от ЕК. Технологиите за блокчейн, позволяващи равномерното съхраняване на информационни блокове в цялата мрежа, се считат за голямо постижение, тъй като осигуряват висока степен на проследимост и сигурност на извършваните онлайн икономически трансакции. Очаква се те да окажат въздействие върху цифровите услуги и да променят из основи бизнес моделите в широк кръг от области, като например здравеопазването, застраховането, финансите, енергетиката, логистиката, управлението на правата върху интелектуалната собственост или публичните услуги.

Америка

Когато говорим за прогнозите за 2018 г., повечето финансови анализатори се съгласяват на едно нещо: една технологична фирма вероятно ще стане тази година първата американска компания с 1 трлн. долара пазарна капитализация. В четвъртък ще получим голяма представа кой може да се доближи до целта, тъй като трима технологични гиганти в САЩ пускат най-актуалните си финансови резултати. Това до голяма степен зависи от представянето на пазара на последния представен досега и предполагаемо най-добър смартфон, iPhone X. Ако продажбите са силни стойността на Apple ще се отправи към един трилион долара за нула време. С по-висока цена - 999 долара, iPhone X няма нужда да счупи рекордите по продажби, за да привлече рекордни печалби и да убеди инвеститорите. Но Amazon би могла да я изпревари. Цената на акциите на компанията се е увеличила с повече от 50% през 2017 г. Значителна част от това увеличение бе подхранвана от големия ръст в облачния бизнес - Amazon Web Services.

Източник: BBC

Азия

Индийското правителство заяви, че не счита криптовалутите за законно платежно средство и ще предприеме всички мерки за елиминиране на плащанията чрез тях. “Правителството ще предприеме всички възможни мерки за прекратяване на използването на криптоактиви в платежната система на страната, както и възможностите за финансиране на незаконни дейности чрез тях”, заяви финансовият министър на Индия Арун Джайтли пред депутати в Ню Делхи. В същото време обаче той каза, че правителството ще проучи използването на блокчейн технологията за прилагането ѝ в икономиката за други цели. След като най-голямата по пазарна капитализация криптовалута биткойн достигна своя връх в средата на декември, доближавайки цена от 20 000 долара за брой, редица негативни новини срещу него и другите цифрови пари доведоха до поредица сривове. Биткойнът изпрати изключително труден за него януари, в който изтри 44,2 млрд. долара от постигнатата през 2017 г. пазарна капитализация в размер на около 200 млрд. долара.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
01.02.2018
Dow Jones Industrial
26 186.71 (37.32)
Nasdaq Composite
7 385.86 (-25.62)
Стокови борси
01.02.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)66.14
Heating oil ($US/gal.)2.1000
Natural gas ($US/mmbtu)2.9000
Unleaded gas ($US/gal.)1.9000
Gold ($US/Troy Oz.)1 350.60
Silver ($US/Troy Oz.)17.18
Platinum ($US/Troy Oz.)1 008.50
Hogs (cents/lb.)72.82
Live cattle (cents/lb.)125.92

       Опознай България

Стоянка Мутафова

На 2 февруари 1922 г. е родена театралната и филмова актриса Стоянка Мутафова, известна на всички българи със своя голям комедиен заряд и неизчерпаема сценична енергия. Тя е дъщеря на писателя ерудит Константин Мутафов, братовчед на Пенчо Славейков. Стоянка Мутафова завършва Консерваторията по изкуствата в Прага, СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Класическа филология” и Държавната театрална школа в София. Работи в театър в Прага от 1946 до1949 г., в Народния театър “Иван Вазов” от 1949 до1956 г., а от основаването на Държавния сатиричен театър “Алеко Константинов”, голямата актриса твори на сцената на Сатирата. Стоянка Мутафова е носител на награда “Паисий Хилендарски” през 2001 г., орден “Стара планина” - I ст. през 2002 г. и др. През 2015 г. получава Почетната грамота за „Принос в културата и обогатяването на световното театрално изкуство“. Нейната жизненост с невероятно сценично присъствие и неповторим талант продължават да радват зрителите. Tя ще посрещне 96-ия си рожден ден на сцената на Сатиричния театър в образа на столетницата Малу в представлението "Столетие мое".


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.02.2018
Българска версия: 29930, Английска версия: 3005

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999