Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 19 юли 2017 г., брой 4508
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(19.07.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20301
USD   1.69263
CHF   1.77400
EUR/USD   1.1555*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Вивид сеншейшън АД - София
Ефко Груп АД - София
Монолит АД - Хасково
Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Стопанска камара - Велико Търново, в партньорство с Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието - Констанца (Румъния) и Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, стартира изпълнението на проект “Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния” по програма Interreg V-A Румъния-България. Проектът официално беше представен на пресконференция в гр. Велико Търново. Недостигът на подходяща работна сила продължава да бъде основен проблем пред българските работодатели. Настъпващата криза на пазара на труда може да създаде катастрофални последици за развитието на икономиката и инвестиционната среда в страната. В създадената ситуация е изключително важно да бъдат установени и използвани всички възможности за насърчаване на трудовата заетост и мобилността на работната сила. Проектът „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния" има за цел да подпомогне взаимодействието и сътрудничество в осигуряването на подходяща работна сила между областите Велико Търново, Добрич, Силистра, Русе – България, и областите Констанца, Кълъраш - Румъния. Проектът ще се фокусира върху секторите „Туризъм“, „Строителство“, „Преработваща промишленост“, „Транспорт, пощи и логистика“ и „Селско и горско стопанство“. Проектът е насочен към частните компании в трансграничния регион, активното население (над 2 млн. души), както и към неактивното население и безработните лица (приблизително 400 000 души). В помощ на целевите групи ще бъде създаден информационен портал (http://jobmobility.info) за повишаване на осведомеността относно възможностите за заетост в трансграничния регион България – Румъния, разполагащ с обща-база данни за областите, предприятията, работните места, компетентностни каталози на длъжностите с потенциал за трудова мобилност, инструменти за оценка и развитие на компетенциите на работната сила.

Източник: БСК

В края на май 2017 г. текущата и капиталова сметка на платежния баланс е положителна и възлиза на 242,6 млн. евро при излишък от 83,5 млн. евро за май 2016 г., съобщи Българска народна банка (БНБ). За периода януари – май 2017 г. текущата и капиталовата сметка също е положителна и възлиза на 232,7 млн. евро (0,5% от БВП), но година по-рано за същия период статистиката показваше превишение от 802 млн. евро. Само месец по-рано (през април) международните сделки бяха на минус с 3,3 млн. евро. В края на май салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 210,6 млн. евро, докато през петия месец от 2016 г. беше на минус с 5,7 млн. евро. За януари – май 2017 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 79,1 млн. евро, при излишък от 131,2 млн. евро същия период на минлата година. Към края на май търговското салдо е на минус със 134,8 млн. евро при дефицит от 213,2 млн. евро година по-рано. Текущата сметка включва вноса и износа, плащанията и постъпленията за услуги, парите, които емигрантите изпращат на свои роднини в България, както и текущите трансфери между страната и останалия свят, като при излишък България се оказва нетен кредитор на останалия свят, а при дефицит – длъжник.

Източник: investor.bgДружества
Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Престиж 96 АД - Велико Търново   62 684  
  2   ЗИВ ЕООД - Варна   59 288  
  3   Итал Фууд ЕАД - Шумен   34 666  
  4   Ден и нощ ООД - Горна Оряховица   28 729  
  5   Победа АД - Бургас   23 925  
  6   Си комерсиал 7 ЕООД - Самоков   22 848  
  7   Кармела 2000 ООД - Велико Търново   18 251  
  8   К Енд Джи ЕООД - Пловдив   10 710  
  9   Великови ООД - Две могили   7 686  
  10   Българска захар Долна Митроплолия ЕООД - Долна Митрополия   5 536  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 18.07.2017
  Обща стойност (BGN): 207 303.38  
Брой търгувани компании: 34
Premium 91 325.75
Standard 80 944.03
АДСИЦ 21 988.79
Структурирани 13 044.81
Най-голяма промяна в цените
Ломско пиво АД - София 8.11 %
София комерс - заложни къщи АД - София -4.54 %
BaSE - Акции: 3 786.37

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Златодобивната компания "Дънди прешъс металс Челопеч" отчита по-високи производствени резултати от очакваното за второто тримесечие на годината, съобщи канадския собственик Dundee Precious Metals (DPM). Причината за доброто представяне е по-високото съдържание на метал, отколкото е било предвидено, като в резултат на това компанията се очаква до достигне горната граница на годишната прогноза, т.е. добив на 2.2 млн. тона руда. За второто тримесечие в предприятието са добити близо 580 хил. тона, а за полугодието количеството е достигнало 1.125 млн. тона. Компанията е произвела 99.8 хил. тройунции злато и 16.8 млн. фунта мед под формата на концентрат за шестте месеца на годината. По план продължава и строителството на новото минно-обогатително предприятие на DPM в Крумовград. Производството там се очаква да започне през последното тримесечие на 2018 г.

Източник: Капитал

Kомисията за защита на конкуренцията на Република Сърбия разреши на Софарма Трейдинг АД да придобие мажоритарен дял от компанията Lekovit – най-бързо развиващия се сръбски търговец на едро с лекарства за последните 3 години. Съгласно постигнатите договорености настоящия собственик на Lekovit Драган Петрович ще задържи миноритарен дял от акциите на компанията и ще продължи своя принос в развитието й като изпълнителен директор. Партньорството между Софарма Трейдинг и Lekovit цели изграждането на силен национален играч на фармацевтичния пазар в Сърбия. Предстои приключване на сделката по придобиването. Софарма Трейдинг навлиза на сръбския пазар в средата на 2015 г. първоначално с ексклузивното си бранд портфолио, последвано от установяване на пълния бизнес модел на компанията, вече наложен в България.

Източник: investor.bg

Един от практически неработещите търговски центрове в Стара Загора - "Сити мол", е обявен за продажба от частен съдебен изпълнител заради необслужвани дългове на собственика "Евробилд". Обособена част от целия обект е затвореният хипермаркет "Карфур", но офертата включва само мола, който се предлага за малко над 30 млн. лв. Магазинът на веригата също няколко пъти излизаше за продажба, но без успех. Потенциалните кандидати за търговския център могат да наддават до 10 август. Наблюдатели на пазара обаче не очакват да има интерес, тъй като цената е прекалено висока. Имотът е ипотекиран в Банка Пиреос България, но продажбата се организира по искане на "Клима КТ". "Сити мол" се намира на бул. "Никола Петков" в града и е част от търговски и развлекателен комплекс, в който влиза и "Карфур". Двата обекта обаче са обособени, като търговският център включва магазини, складове, технически помещения и т.н., които са разположени на четири надземни етажа и два подземни. Проектът е строен на три етапа, като първият е въведен в експлоатация в края на 2012 г., а другите два са стигнали до груб строеж. Освен обектите в мола предложението включва също 62.8% идеални части от цялата сграда, подземния паркинг и земята. Началната цена, от която се очаква да започне наддаването, е 30.046 млн. лв. с ДДС.

Източник: Капитал

За първите шест месеца на 2017 година "Карлсберг България" е най-бързо развиващата се бирена компания в България. Обемът на продажбите й се е увеличил с 18%, а пазарният дял е нараснал с 4.6 процентни пункта - сравнено със същия период на миналата година. По този начин той е достигнал до 30.3% в обем от общия бирен пазар у нас и заема лидерско място в него за първата половина на тази година, съобщи агенция Nielsen A/S, която следи развитието на всички компании в бранша. Основният двигател за възхода на компанията е "Пиринско", което е най-голямата бирена марка на България за първото полугодие на 2017-а и вече исторически една година назад, по данни на същата агенция. "Пиринско" е увеличило обемите си с 14% за първите шест месеца на годината и пазарния си дял с 2.3 процентни пункта и сега то заема 18.3% в обем от пазара на бира у нас. "Шуменско" е другият основен двигател на ръстовете на компанията, което благодарение на "Бомбичката" направи важен обрат в развитието си през изминалата една година. "Шуменско" успя да достигне 31% увеличение в обемите си, сравнено с полугодието на 2016 година и вече заема дял от 10.1% от българския бирен пазар. Продуктовото портфолио на "Карлсберг България" включва разнообразие от първокласни бири - националните "Шуменско" и "Пиринско", международните марки на компанията Carlsberg и Tuborg, чешката Budweiser Budvar, немската пшеничена бира Erdinger и белгийската крафт бира Grimbergen.

Източник: Банкеръ

Русенското предприятие ''Монтюпе'' има 7-дневен срок да представи план с мерки срещу замърсяването на въздуха. ''Монтюпе'' се смята за един от най-големите замърсители на града. За нарушения на еконормите русенският завод е бил санкциониран с над 800 000 лева от 2012 година насам. Сигналите за неприятни органични миризми в източната част на град Русе зачестяват след разширяването на инсталацията за леене на алуминий (от 488 т на 840 т на денонощие). Очаква се в следващата година и половина предприятието да вложи 5 млн. евро за очистващи инсталации и контрол на замърсяванията. Собствениците трябва да спазват еконормите и законодателството, както го правят в заводите си във Франция и Канада. Програмата за екомерки трябва да бъде представена в Регионалната екоинспекция. Компанията вече е поела ангажимент да инвестира в разширяване на системата за мониторинг на вредните емисии. Изготвен е и проект "Модернизация на вентилационна система и нови спомагателни дейности към предприятието за производство на автокомпоненти от алуминиева сплав".

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Инфлацията във Великобритания неочаквано се забавя през юни и така дава известна доза облекчение на Английската централна банка (АЦБ), която беше загрижена, че ръстът на цените излиза извън контрол. Инфлацията се забавя от 2,9% на годишна база през май до 2,6% през юни. Очакванията бяха стойността да остане без промяна. Данните отслабват аргумента за незабавно повишаване на лихвения процент, което трима от членовете на Комисията по парична политика в АЦБ подкрепяха. Освен това има сигнали, че икономическият ръст отслабва, като потребителите – двигателят на растежа – започват да ограничават разходите. Забавянето на инфлацията се дължи основно на по-евтините транспортни горива и по-евтините развлекателни стоки като игри например. Базисната инфлация, която изключва колебливите цени на храните и енергетиката – също се забавя от 2,6% през май до 2,4% през юни.

Източник: Bloomberg

Америка

Президентът на САЩ заплаши Венецуела със силни и бързи икономически мерки, ако нейният президент Николас Мадуро изпълни намерението си да свика учредително събрание, което да промени Конституцията. "Венецуелският народ вчера отново ясно показа, че е за демокрация, свобода и върховенство на закона. Въпреки това смелите действия на венецуелците продължават да са пренебрегвани от лош лидер, който мечтае да стане диктатор", заяви Тръмп в декларация. "Съединените щати отново призовават да бъдат проведени свободни и честни избори и застават на страната на венецуелския народ, който иска да върне страната си към демокрация и процъфтяване. Ако режимът на Мадуро наложи учредително събрание на 30 юли, Съединените щати ще предприемат силни и бързи икономически действия", гласи декларацията на Тръмп.

Източник: Reuters

Азия

Китай планира да превърне Шанхай в иновационен хъб за ядрена енергия в следващите пет години заедно с осемте си държавни производители на ядрена енергия и научните академии, които обединяват усилия за проучването и развитието на ядрени реактори от Четвърто поколение, малки модулни реактори и морски платформи за ядрена енергия. Има малко детайли за плановете, но съобщава, че могат да бъдат включени и планове за голям център база данни и център за производство на оборудване. Според Международната агенция за атомна енергия, Китай има 37 ядрени реактори в търговска експлоатация и 20, които са в етап на изграждане. През 2016 година делът на ядрената енергия в производството на електроенергия в Китай е бил 3,56%.

Източник: China People’s Daily

 
Индекси на фондови борси
18.07.2017
Dow Jones Industrial
21 574.73 (-54.99)
Nasdaq Composite
6 344.31 (29.87)
Стокови борси
18.07.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)46.30
Heating oil ($US/gal.)1.5100
Natural gas ($US/mmbtu)3.0800
Unleaded gas ($US/gal.)1.5900
Gold ($US/Troy Oz.)1 241.00
Silver ($US/Troy Oz.)16.24
Platinum ($US/Troy Oz.)927.90
Hogs (cents/lb.)67.90
Live cattle (cents/lb.)1.17

       Опознай България

Резерватът Камчия

През 1951 вековната гора Лонгоз около река Камчия е обявена за резерват, за да се запази естественият вид на последният масив от тази ценна горска екосистема. Камчийската гора прилича на широколистна джунгла – уникална гъста, влажна и труднопроходима растителност, преплетена от увивни растения, достигащи до 50m. Резерватът обхваща 842,1 ха заливни гори при устието на р. Камчия, покрити с водолюбива растителност. В резервата “Камчия” се наблюдава най-богатата растителност в Европа. В тази уникална природа се срещат около 40 дървесни вида, като много от дърветата са на възраст над 150 години и достигат 30-35 м височина. Изключително богат е и животинският свят. Най-характерната особеност на лонгозната гора са периодичните заливания, свързани с измененията на нивото на р. Камчия. Пролетните разливи в периферията на гората и пясъчните дюни са благоприятни за развитието на редки видове за България, включени в Червена книга на страната. Едни от най-интересните кътове в резервата са двата азмака – Лесинският и Мазният. Те са с най-запазена, почти девствена дива природа.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.07.2017
Българска версия: 29355, Английска версия: 3014

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2018
 ПВСЧПСН
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
5293031    

Февруари 2018
 ПВСЧПСН
5   1234
6567891011
712131415161718
819202122232425
9262728    

Март 2018
 ПВСЧПСН
9   1234
10567891011
1112131415161718
1219202122232425
13262728293031 

Април 2018
 ПВСЧПСН
13      1
142345678
159101112131415
1616171819202122
1723242526272829
1830      

Май 2018
 ПВСЧПСН
18 123456
1978910111213
2014151617181920
2121222324252627
2228293031   

Юни 2018
 ПВСЧПСН
22    123
2345678910
2411121314151617
2518192021222324
26252627282930 

Юли 2018
 ПВСЧПСН
26      1
272345678
289101112131415
2916171819202122
3023242526272829
313031     

Август 2018
 ПВСЧПСН
31  12345
326789101112
3313141516171819
3420212223242526
352728293031  

Септември 2018
 ПВСЧПСН
35     12
363456789
3710111213141516
3817181920212223
3924252627282930

Октомври 2018
 ПВСЧПСН
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031    

Ноември 2018
 ПВСЧПСН
44   1234
45567891011
4612131415161718
4719202122232425
482627282930  

Декември 2018
 ПВСЧПСН
48     12
493456789
5010111213141516
5117181920212223
5224252627282930
131      


 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999