Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 25 май 2017 г., брой 4469
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(25.05.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26204
USD   1.74394
CHF   1.79237
EUR/USD   1.1193*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  АКБ Актив АД - София
Артекс АД - Ардино
Балканкар Реклама АД - София
Бдин АД - Видин
Белотекс 95 АД - Златоград
Елматех АД - София
Искра Филм АД - Казанлък
Кораборемонтен завод - Одесос АД - Варна
Микро 67 АД - Разград
Микро Разград АД - Разград
МИП 91 АД - Шумен
Национален кооперативен инвестиционен фонд АД - София
Наш дом - България холдинг АД - София
НБТ-Нови български технологии АД - София
Пътно строителна компания Ес Би Ес АД - Стара Загора
Ред спотс АД - София
Строителна компания Ес Би Ес АД - Стара Загора
Традекс Груп ЕАД - Димитровград
Фаворит петрол АД - Варна
ХипоКредит АД - София
Холдинг Марица Холд АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Оценката на Международния валутен фонд (МВФ) за финансовия сектор в България потвърждава устойчивостта на финансовата система в страната и липсата на преки рискове за публичните финанси, съобщи Министерството на финансите във връзка с одобрената от Изпълнителния съвет на МВФ "Оценка на стабилността на финансовата система в България". Оценката е важна част от процедурите във връзка с Програмата за оценка на финансовия сектор в България (Financial Sector Assessment Programme - FSAP). Това е основният документ, който МВФ приема в рамките на тази програма, като в най-скоро време се очаква и Световната банка да приеме своята оценка за финансовия сектор в България. Според международната институция прегледът на качеството на активите на банките през 2016 г. е осигурил задълбочена оценка на практиките на банките за определяне на обезценките, качеството на кредитните данни и процесите за оценка на обезпеченията, се посочва в оценката. В нея се препоръчва и да бъдат намалени необслужваните кредити, а някои банки, за които прегледът установи необходимост, да изпълнят съответните капиталови планове. По данни на БНБ към края на февруари необслужваните и реструктурирани бизнес кредити представляват по-малко от 17% от общия обем на одобрените. Преди 1 година делът им бе 19%. Общият обем на "лошите" заеми в бизнес кредитирането намалява с около 10% през последната година, но продължава да представлява крупна сума и възлиза на близо 5,3 млрд. лв.

Източник: Дума

През първото тримесечие на 2017 г. общо 926 100 българи са пътували в страната и чужбина. Данните на НСИ показват, че повечето от тях – 89,4%, са пътували само в България, 9,4% – само в чужбина, а 1,2% са пътували както у нас, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. общият брой на пътувалите се увеличава с 68,3%, като пътувалите само в страната нарастват с 80,2%, пътувалите само в чужбина – с 13,3%, докато пътувалите в страната и чужбина намаляват с 20,2%. По-голямата част (39,6%) от пътуванията в чужбина на хора над 15-годишна възраст са с цел почивка и екскурзия. Когато са зад граница, като най-голямо перо в бюджета си те посочват разходите за транспорт – около 34%, следвани от тези за храна – близо 25%. През първото тримесечие разходите, които правят българите при пътуване в чужбина с лична цел, достигат 500,88 лева на човек. При пътуване със служебна цел разходите, които се правят са средно 991,43 лева в чужбина и 161,63 лева в страната.

Източник: ТрудДружества
Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци, вкл. картофи
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Интерцитрус ООД - София   43 474  
  2   Техно Енерджи ООД - София   32 067  
  3   Бонфрут ООД - София   24 127  
  4   Дира Фрукт ЕООД - Скрът   15 657  
  5   Кони Селект Фрухт ООД - София   11 295  
  6   Натурал Фууд ЕООД - Пловдив   11 120  
  7   Стробайлс ЕООД - София   10 163  
  8   Фрутария ООД - Пловдив   10 002  
  9   Валбе С Стаменов ООД - Ботевград   9 870  
  10   НМН 60 ЕООД - София   9 830  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 23.05.2017
  Обща стойност (BGN): 2 644 326.55  
Брой търгувани компании: 37
Premium 461 873.92
Standard 1 963 478.02
АДСИЦ 26 002.36
Структурирани 2 088.94
Облигации 190 883.31
Най-голяма промяна в цените
Булстрад Виена иншурънс груп ЗАД АД - София -21.35 %
Златни пясъци АД - Варна 5.88 %
BaSE - Акции: 133 526.25

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Националната електрическа компания (НЕК) e лидер на борсовия пазар на ток. За 2016 година компанията е продала 917 245 мегаватчаса, което е 34.5% от общо изтъргуваната енергия. С това НЕК излиза на първо място сред борсовите участници, показа справка на Института за енергиен мениджмънт. Става дума за т.нар продажби "ден напред" - т.е. участниците прогнозират очакваните количества и договорят продажби на ток чрез графици за доставка за всеки час на доставка. Приходите на НЕК от търговия "ден напред" за 2016 г. са 62 млн. лева. С продадени на този пазар 773 566 мегаватчаса АЕЦ "Козлодуй" е вторият най-­активен играч на борсовия пазар на ток. Приходите й по този показател са 52 млн. лева. На трето място се нарежда ТЕЦ "Марица-изток 2" с продадени 491 236 мегаватчаса за общо около 35 млн. лева. Сумарно тези трима участници са осигурили около 2.2 млн. мегаватчаса, или над 82% от общо изтъргуваната енергия на принципа "ден напред", отбелязват експертите на Института за енергиен мениджмънт. Постигнатите от тях борсови цени са съответно 67.22 лв/МВтч за Първа атомна, 67.60 лв/МВтч за НЕК и 71.14 лв/МВтч за ТЕЦ "Марица -­изток 2".

Източник: Сега

Производителят на машини и оборудване "Българска индустриална група" (БИГ) започва четвъртата си инвестиционна програма от своето създаване преди 20 години. Планираната инвестиция е за 1.7 млн. лв. и е заради нарастващото търсене на все по-прецизни машинни детайли от европейски предприятия в автомобилостроенето, отбранителната индустрия и самолетостроенето. Европейската програма осигурява 60% от финансирането, а другите 40% са от БИГ чрез петгодишен банков заем. Това е поредната инвестиционна вълна на БИГ за последните 20 години. През последните 5 години "Българска индустриална група" АД постига нарастване на продажбите от 10 млн. лева на 12 млн. лева, като 95 на сто от продукцията се изнася в страните от ЕС. Екипът на компанията за този период също нараства от 100 на 140 служители и работници. Финансовите резултати също са положителни – печалбата нараства от 200 000 лева на 400 000 лева, като прогнозата е чрез новата инвестиция за 3 години да се увеличи с около 50 на сто както обемът на произвежданата продукция, така и размерът на печалбата.

Източник: Капитал

Консолидираните продажби на Стара планина холд за първите четири месеца на 2017 г. се повишават с 6,50% в сравнение с продажбите от началото на 2016 г. Компанията очаква продажбите за първите пет месеца на 2017 г. да бъдат с 8,78% по-високи спрямо същия период на 2016 г. Най-голямо повишение на годишна база отчита Българска роза АД, чиито продажби нарастват с 10,28% между януари и април до 1,4 млн. лв. Само през април продажбите са в размер на 363 хил. лв. Въпреки това дружеството отчита загуба от 38 хил. лв. към края на април. Компанията предвижда продажбите за първите пет месеца на 2017 г. да бъдат с 27,32% по-високи спрямо същия период на 2016 г., като достигнат 1,8 млн. лв. в края на май. М+С Хидравлик АД печели 1,2 млн. лв. през април, като от началото на годината печалбата преди данъци достига 5,3 млн. лв. Продажбите са в размер на 8,1 млн. лв. през миналия месец, като достигат 33,4 млн. лв. от началото на годината до края на април, което е с 3,71% повече спрямо година по-рано. Прогнозите са до края на май продажбите да отчетат 6,2% увеличение спрямо същия период на миналата година до 42,5 млн. лв. Хидравлични елементи и системи АД реализира продажби за 4,7 млн. лв. през април до 18,9 млн. лв. общо за първите четири месеца от годината. Това е с 9,53% повече в сравнение с година по-рано.

Източник: investor.bg

Шест оферти за строителството на 4.5-километровия обход на Ахелой по пътя Бургас - Слънчев бряг бяха отворени в Агенция "Пътна инфраструктура". Прогнозната стойност на проекта е 26 млн. лв. Новото трасе трябва да повиши безопасността, тъй като транзитният трафик ще бъде изведен извън град Ахелой. Това е последния търг от поредица, които трябва да направят пътя от Бургас към Слънчев бряг по-широк и бърз. Седем са били компаниите и обединения, участвали в търга, но шест са достигнало до етап отваряне на оферти. Всички те предлагат цени значително под прогнозната сума. Най-ниско е предложението на "Хидрострой" на строителния предприемач Велико Желев. Компанията е готова да изгради участъка за малко под 13.5 млн. лв. без ДДС, или два пъти по-евтино от прогнозата. Близо 13.6 млн. лв. пък в предложението на обединението "СБ Ахелой", в който участва "ПСТ груп" и "Бургаспътстрой". Офертите на останалите кандидати - "Трейс груп холд", "Щрабаг", "Автомагистрали Черно море" и обединението "Ахелой БПА 2016" около "Пътстрой-92", са значително над тези суми и варират между 19.3 до 21.7 млн. лв.

Източник: Капитал

Столичната община иска да купи десет нови специализирани автомобила за принудително преместване на паркирали коли. Цената на обществената поръчка е 2,5 млн. лева без ДДС. Поръчката е на Центъра за градска мобилност. Осем от "паяците" трябва да са с обща допустима маса минимум от 12 000 кг, а останалите два - поне за 18 000 кг. Срокът на изпълнение на договора по поръчката е до 72 месеца, а на избрания изпълнител ще му бъдат заплащани вноски в рамките на петгодишен финансов лизинг. Отварянето на офертите е на 20 юни 2017 г. Само от началото на година над 300 коли са били вдигнати от паяци на Центъра за градска мобилност и са били закарани на наказателен паркинг. За този период 5000 шофьори са получили глоби за паркиране по тротоари в София.

Източник: Дума       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Международно състезание "Следващият топ предприемач на Европа" ще се проведе на 30 май 2017 г. Срок за регистрация - 28 май!


Предстоящи събития

Tour d' Europe - Stockholm 2017 - B2B срещи между шведски купувачи и европейски производители в сектора на храни и напитки


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA Security - м.юни, съботно-неделен
CCNA 1 - м.юни, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 юни, интензивен, седмичен
CCNA 3 - 03 юни 2017, съботно-неделен
CCNA 4 - 13 юни 2017, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Земеделското звено на Glencore е започнало разговори с конкурента си Bunge за сливане, пише Financial Times. Aко подобна сделка се случи, новата компания автоматично ще стане един от най-големите търговци на зърно в света. Bunge, която е създадена през 1818 г., е една от най-старите зърнени компании. За миналата година тя има приходи от 42.7 млрд. долара и заедно с Archer Daniels Midland, Cargill и Louis Dreyfus формира групата ABCD, която доминира международната земеделска търговия. От Glencore потвърдиха, че вече е имало "неформален контакт с Bunge относно евентуална бизнес комбинация", но добавиха още, че "формални дискусии може да не се случат и няма никаква сигурност около това дали ще има сделка". От своя страна Bunge във вторник излезе с изявление, че до момента не е имало разговори с Glencore, което изпрати смесени сигнали за инвеститорите и анализаторите. Швейцарският търговец на суровини Glencore продаде миналата година 49% от акциите в земеделския си бизнес на два канадски пенсионни фонда срещу 3 млрд. долара. Сделката бе насочена към редуциране на дълга на компанията и увеличаване на възможностите за нови придобивания.

Източник: FT

Америка

Американското правителство е завело дело срещу Fiat Chrysler, в което обвинява производителя на автомобили в измама. Конкретното обвинение е за използване на софтуер, който позволява промяна на резултатите от тестовете за вредни емисии. Делото е подобно на това срещу Volkswagen, заведено преди близо две години, но с изключението, че в случая властите не са обвинили италианско-американската група, че е знаела за въпросния софтуер. Министерството на правосъдието досега беше в разговори с Fiat Chrysler, за да постигнат съгласие по проблема и да не се стига до съдебната зала. В последния момент компанията направи опит да поправи 104 хил. дизелови коли, продадени в САЩ, които са се оказали проблем за регулаторните органи. Решението да се стигне до съда вещае големи проблеми за Fiat Chrysler. Възможни са максимални глоби до 45 хил. долара за всяка кола, продадена след ноември 2015 г., и до 37 хил. долара за тези, продадени преди това.

Източник: FT

Азия

Moody’s намали кредитния рейтинг на Китай за първи път от близо 30 години. От компанията мотивират решението си с очакванията, че икономическият растеж на страната ще се забави и вътрешният дълг ще се увеличава, което ще застраши финансова стабилност. Рейтингът на Китай се понижава от равнището Аа3 до А1 със стабилна перспектива, се казва в изявление на Moody's. По стандартите на агенцията Aa3 отговаря на икономика с висока възвращаемост на инвестиции и нисък кредитен риск. Новата оценка на Moody’s обаче класифицира сигурността на китайската икономика по отношение на инвестициите като средно висока с нисък кредитен риск. Рейтинговата компания отбелязва, че дългогодишното изкуствено стимулиране на икономиката от държавата ще представлява сериозно предизвикателство пред китайското правителство. Продължителната намеса на държавата в икономиката е свързана с акумулирането на големи количества дълг, които ще забавят икономическия растеж. Реформите, предвидени от Пекин за борба с финансовите рискове, може да "забавят, но не и да попречат на нарастването на дълга" на страната. Moody's очаква икономическият растеж на Китай да спадне до около 5% годишно за следващите пет години.

Източник: Guardian

 
Индекси на фондови борси
24.05.2017
Dow Jones Industrial
21 012.42 (74.51)
Nasdaq Composite
6 163.02 (24.31)
Стокови борси
24.05.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)51.74
Heating oil ($US/gal.)1.6200
Natural gas ($US/mmbtu)3.2200
Unleaded gas ($US/gal.)1.6600
Gold ($US/Troy Oz.)1 258.70
Silver ($US/Troy Oz.)17.19
Platinum ($US/Troy Oz.)949.70
Hogs (cents/lb.)79.72
Live cattle (cents/lb.)1.20

       Опознай България

Спасовден

Празникът е подвижен и се отбелязва 40 дни след Великден, винаги в четвъртък.
Според Новия завет, в продължение на 40 дни след своето възкръсване Исус остава на земята да проповядва своето учение и да беседва с апостолите си, движейки се сред тях като богочовек. На четиридесетия ден в обкръжението на своите последователи в подножието на Елеонската планина близо до Витания, където възкресил Лазар, той се въздига в небесата. Празникът Възнесение Господне българският народ нарича Спасовден. На този ден се вика дъжда, като се обикалят нивите и ливадите и се пеят обредни песни. Спасовден се свързва до голяма степен с култа към мъртвите. Според поверието на този ден се прибират душите на всички покойници, които са на свобода до Велики четвъртък. Това определя спазването на Спасовската или черешовата задушница. На Спасовден почти навсякъде се прави голямо хоро. Повсеместно е вярването, че на този ден идват русалиите. Смята се, че в нощта срещу празника разцъфтява цветето росен, което е лековито и затова болните отиват на поляната, където расте, със зелена глинена паница, вино и погача.
Спасовден е и празник на българските хлебопроизводители и сладкари.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.05.2017
Българска версия: 29271, Английска версия: 3018

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2018
 ПВСЧПСН
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
5293031    

Февруари 2018
 ПВСЧПСН
5   1234
6567891011
712131415161718
819202122232425
9262728    

Март 2018
 ПВСЧПСН
9   1234
10567891011
1112131415161718
1219202122232425
13262728293031 

Април 2018
 ПВСЧПСН
13      1
142345678
159101112131415
1616171819202122
1723242526272829
1830      

Май 2018
 ПВСЧПСН
18 123456
1978910111213
2014151617181920
2121222324252627
2228293031   

Юни 2018
 ПВСЧПСН
22    123
2345678910
2411121314151617
2518192021222324
26252627282930 

Юли 2018
 ПВСЧПСН
26      1
272345678
289101112131415
2916171819202122
3023242526272829
313031     

Август 2018
 ПВСЧПСН
31  12345
326789101112
3313141516171819
3420212223242526
352728293031  

Септември 2018
 ПВСЧПСН
35     12
363456789
3710111213141516
3817181920212223
3924252627282930

Октомври 2018
 ПВСЧПСН
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031    

Ноември 2018
 ПВСЧПСН
44   1234
45567891011
4612131415161718
4719202122232425
482627282930  

Декември 2018
 ПВСЧПСН
48     12
493456789
5010111213141516
5117181920212223
5224252627282930
131      


 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999