Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 12 октомври 2016 г., брой 4321
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(12.10.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16753
USD   1.76535
CHF   1.78811
EUR/USD   1.1079*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Албена С АД - Сливен
Асарел Панагюрище Здраве АД - Панагюрище
Загора фининвест АД - София
Славянка АД - Бургас
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Темповете на спад на безработицата в България изпреварват средните за Европейския съюз (ЕС), според доклада за заетостта и социалното развитие в Европа на Европейската комисия (ЕК). Темповете на ръст на заетостта у нас следват европейските тенденции, показват данните на Комисията. Към края на второто тримесечие нивото на безработица в България е спаднало до 8% спрямо 8,6% средно за ЕС. През предходното тримесечие безработицата в България също е била 8%, а в ЕС – 8,8%. Към края на юни 2017 г. заетостта в България нараства с 1,5% спрямо предходния тримесечен период, колкото и в ЕС, като темповете на увеличение плавно се увеличават спрямо предходното тримесечие. Единствено в Хърватия е отчетен минимален спад на заетостта през второто тримесечие на тази година, а във Финландия няма промяна.

Източник: Investor.bg

Фонд "Земеделие" разпределя над 24 милиона лева помощ за животновъдите. Три от схемите са извънредна помощ и се финансират от Европейския съюз. Общият бюджет по тях е 11 343 800 лева. Индикативните ставки са 29 лева на животно - за крави и биволици и 2 лева на животно – за овце-майки и кози-майки, като точният размерът на помощта ще бъде определен след обобщаване на информацията от подадените заявления. Над 13 млн лева е държавната помощ по схемата "Де минимис", за която също се подават заявления от днес до 21 октомври.

Източник: БанкеръПриватизация

Агенцията за приватизация (АП) обяви централизиран публичен търг, на който ще се опита да продаде държавни миноритарни дялове в 17 дружества. Някои от тях са предлагани и досега, други за пръв път. Минималната сума, на която се пускат всички акции, е 6.76 млн. лв. Реално от тях биха влезли по-малко в държавата, тъй като повечето се предлагат срещу компенсаторни инструменти. От дружествата само "Петрол" е публично, а акциите на останалите не се търгуват на фондовата борса. Някои от тях са или неработещи, а при други собствеността е така структурирана, че едва ли ще предизвикат инвеститорски интерес. При компанията "Скът" - Мизия се предлага само една акция без минимална цена. За пореден път държавата предлага дела си от 20% в "Академика сий палас" . Става въпрос за 20% от капитала, или 3.52 млн. акции за минимална цена от 4.18 млн. лв. Това е и най-скъпият пакет в търга.

Източник: Капитал

Концесии

Общините, които ще развиват находищата на минерални извори, ще получат до 50% финансиране от държавата, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Това е пилотна програма, която ведомството е разработило заради трудностите, които местните власти срещат при експлоатацията на находищата на минерални води на тяхна територия. Предвижда се общините да бъдат подпомогнати в изграждането и поддръжката на разпределителна и довеждаща инфраструктура на тяхна територия. Освен това ще бъде стимулирано и развитието на балнео и спа туризма. Всяка секунда 102 минерални извора генерират 3800 литра вода. Процентът на усвояемост е едва 18.

Източник: Банкеръ

Министерството на туризма подготвя 60 плажа за отдаване на концесии, но приоритетно ще се обявят процедурите за онези пясъчни ивици, които нямат частни стопани или изтичат договорите с досегашните фирми, за да може следващото лято да имат осигурени спасители, медицински пунктове и различни плажни услуги. През лятото на 2017 година мобилно приложение ще казва къде колко струват чадърите и плажовете по българското Черноморие. Тези процедури по концесиониране ще се проведат по новата наредба, която дава тежест от 40 процента на предвидените от кандидатите да стопанисват морските плажове цени за чадърите и шезлонгите. Във всички формули се определя базисна цена за чадър и шезлонг, като цената ще варира в зависимост от спецификата на плажа и близостта до наличието на леглова база в населеното място, до което се намират. За плажове, разположени до населени места под 10 хил. души, цената ще е до 2 лв., в такива с над 10 хил. души – 3 лв., а при националните курорти – 4 лв.

Източник: Дума

Регулирана информация

На 11.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Обреди ЕООД - Варна

Дружества
Други спомагателни дейности в транспорта
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД - Варна   31 086  
  2   Ръководство въздушно движение ДФ - София   23 903  
  3   Център за градска мобилност ЕАД - София   8 073  
  4   Дунав мост Видин – Калафат АД - Антимово - Вд   6 262  
  5   Бон Марин Агенция ООД - Варна   4 007  
  6   Порт Флот Бургас ЕООД - Бургас   3 935  
  7   Дунав турс АД - Русе   3 619  
  8   Поддържане чистотата на морските води АД - Варна   3 083  
  9   Пристанищна инфраструктура ДФ - София   -15 180  
  10   Национална компания Железопътна инфраструктура ДФ - София   -18 304  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 11.10.2016
  Обща стойност (BGN): 1 004 940.64  
Брой търгувани компании: 39
Premium 332 076.40
Standard 503 993.04
АДСИЦ 39 286.90
Структурирани 125 665.20
Облигации 2 999.32
Права 919.79
Най-голяма промяна в цените
Момина крепост АД - Велико Търново 10.00 %
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -2.76 %
BaSE - Акции: 412 786.47
BaSE - АДСИЦ: 93 000.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Общо шест обединения и сдружения, както и две фирми са сред кандидатите за изработване на технически проекти и строителство на 16.3 км от Автомагистрала Хемус – участъкът между пътните възли „Белокопитово“ и „Буховци“ в посока Търговище. Индикативната стойност на обществената поръчка е 133 млн. лв. без ДДС. Фирмите, които искат да изграждат отсечката, са италианската „Асталди ЕС ПИ ЕЙ“ АД и „ИНЧ“ АД, София. Оферти са подали още Обединение „Хемус Лудогорие“, в което участват „Трейс Груп Холд“ АД„Пътища и мостове“ ЕООД и „Пътно строителство“ АД, ДЗЗД „Хемус 16320“, в което се включват „Инфра Експерт“ ЕООД, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД„Автомагистрали - Черно Море“ АД и „Трансконсулт-22 ООД, Обединение „Геопът Белокопитово“ с участници „Геострой“ АД и „Пътстрой 92“ АД, „Хемус Изток-2016“ ДЗЗД, в което участват ПСТ Груп“ ЕАД и „ОРС инфраструктура“ ООД, ДЗЗД „Хемус Инженеринг 2“, в което участват „Пътища Пловдив“ АД„Агромах“ ЕООД и „ОБЕРОСЛЕР КАВ. ПИЕТРО“ ООД, и ДЗЗД „АМ „Хемус“ Етап 3 2016“ с участници „АСИГНИЯ ИНФРАЕСТРУКТУРАС“ АД, „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД и „Логистика 21“ ЕООД.

Източник: Profit.bg

"Галчев инженеринг" ЕООД се класира на първо място сред кандидатите да ремонтират сградата на Националния дворец на културата (НДК). Поръчката беше пусната повторно след като през май 2016 г. търгът беше прекратен. Ремонтът трябва да бъде приключен най-късно до 30 септември 2017 г., тъй като именно там ще се провеждат повечето събития, свързани с българското председателство на Съвета на ЕС, което започва на 1 януари 2018 г. Новата поръчка е на същата прогнозна стойност като предишната - 14 млн. лв. без ДДС, но са добавени нови близо 1.2 млн. лв. като резерв за непредвидени строителни дейности. Техническото предложение на фирмата победител обаче е получило максимален брой точки от комисията по избор на изпълнител и така фирмата е спечелила търга с най-висока обща оценка. Фирмата е предложила най-добри цени за непредвидени строителни разходи.

Източник: Дневник

Aladin Foods отвори първия си франчайз обект за бързо хранене след стартирането на франчайз програма през февруари 2016 г. За изграждането и оборудването на обекта, който се намира в центъра на Асеновград, франчайз партньорът е вложил над 150 хил. лв. Размерът на първоначалната инвестиция в един франчайз обект се определя от големината му и от разнообразието от предлаганите продукти. Според категоризацията на компанията обектът в Асеновград е среден формат и осигурява 14 работни места. Асеновград е тринадесетият град, в който веригата стъпва. От Aladin Foods допълват, че за миналата година реализираният оборот е над 30 млн. лева, а за периода от 2010 г. до 2014 г. компанията е увеличила годишния си оборот повече от пет пъти. През 2015 г. фирмата инвестира над 3 млн. лева в разширяване и обновяване на производствените си бази.

Източник: Profit.bg

Още един имотен фонд ще търси нови акционери през фондовата борса. Пи Ар Си, който притежава магазини, отдавани под наем на Office 1 Superstore, подготвя увеличение на капитала си с малко над 20%, или около 3.3 млн. лв. Компанията ще емитира 328 хил. акции с емисионна стойност 10 лв., като посредник по емисията ще е Райфайзенбанк. Това е пето набиране на капитал от създаването на фонда през 2008 г. Право да участват в увеличението на капитала на Пи Ар Си ще имат само лицата, които са се сдобили с книжа на дружеството до две седмици след вземане на решението на общото събрание на акционерите.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Настроението сред германските анализатори и инвеститори относно състоянието на икономиката на страната бележи подобрение в началото на четвъртото тримесечие, което е сигнал за относително здрава икономическа активност, показва проучване на центъра за европейски икономически изследвания ZEW. Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт ZEW, измерващ бъдещите икономически очаквания в Германия, нарасна през октомври до 6,2 пункта (4-месечен връх) от 0,5 пункта през септември при очаквания за по-скромно повишение до 4,5 пункта, но въпреки това остава далеч под осредненото дългосрочно ниво от 24,1 пункта и под неговия връх от 19,2 пункта, достигнат през юни. В същото време индексът, определящ текущите условия в Германия, се повиши до 59,5 пункта от 55,1 пункта месец по-рано, достигайки най-високо ниво от януари насам, докато прогнозите на икономистите бяха за по-слабо повишение до 55,5 пункта.

Източник: Блумберг

Америка

Шансовете за повишение на лихвените проценти в САЩ през декември се повишиха над исторически ключовото ниво от 70%. Това показва, че пазарните очаквания вече са достигнали ниво, при което са приели, че Федералният резерв в САЩ се връща към нормализиране на паричната политика в края на годината. Според Fed Rate Monitor Tool вероятността за повишаване на лихвите се е повишила във вторник до 70,2%. Ден по-рано стойността беше малко под 70-те процента. Преди последното заседание в Фед през септември редица анализатори обясниха, че през последните 25 години когато шансовете са били над това ниво, в 90% от случаите се е стигало до повишение на лихвените проценти. Именно защото през септември шансовете бяха далеч под 70%, пазарите не очакваха затягане на паричната политика, както се и случи. Макар че Фед има заседание в началото на ноември, повечето икономисти не очакват действия тогава, защото срещата е малко преди изборите за президент на САЩ.

Източник: Associated Press

Азия

Излишъкът по текущата сметка на Япония се разширява през август и достига 2 трлн. йени, според сезонно неизгладени данни от Министерството на финансите. Това е 23% повишение спрямо същия месец миналата година. Освен това излишъкът е най-високият за месец август от 2007 г. насам. Икономистите, анкетирани от Wall Street Journal, прогнозираха стойност от 1,558 трлн. йени. Това е 26-ият пореден месец с излишък. Търговският баланс също се връща към излишък в размер на 243,2 млрд. йени, тъй като вносните цени са се понижили с 18,3% от началото на годината, подпомогнати от силната йена. Текущата сметка измерва търговията със стоки, услуги, както и туризма и инвестициите. Изчислява се, като се определи разликата между доходите от чуждестранни източници и плащанията по чуждестранни задължения и изключва нетните капиталови инвестиции.

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
11.10.2016
Dow Jones Industrial
18 128.66 (-200.38)
Nasdaq Composite
5 246.79 (-81.89)
Стокови борси
11.10.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)50.89
Heating oil ($US/gal.)1.5900
Natural gas ($US/mmbtu)3.2200
Unleaded gas ($US/gal.)1.4900
Gold ($US/Troy Oz.)1 258.70
Silver ($US/Troy Oz.)17.60
Platinum ($US/Troy Oz.)954.10
Hogs (cents/lb.)0.43
Live cattle (cents/lb.)0.98

       Опознай България

Рангел Вълчанов (1928-2013)

Рангел Вълчанов е режисьор, оставил трайна следа в българското кино. Роден е на 12 октомври 1928 г. в село Кривина край София. Той е единственият, завършил театрална режисура в класа на проф. Боян Дановски в Държавното висше театрално училище (сега НАТФИЗ), без преди това да има завършено средно образование. Докато е ученик му се налага да работи и в кожарска фабрика. Разболява се от ревматизъм и поради дългото си боледуване остава без дипломa за среднист. До режисьорския си дебют се снима като актьор в 7 филма. В началото на кариерата си работи със сценаристи като Валери Петров - "На малкия остров" (1958), "Първи урок" (1960) и "Слънцето и сянката" (1962) и Богомил Райнов - "Инспекторът и нощта" (1963). Член е на Европейската филмова академия и народен артист. От 1970 до 1972 година живее в Чехословакия, където заснема „Лице под маска“ и „Шанс“. После отново в България продължава да изненадва с нестандартните си решения в „Следователят и гората“, „Лачените обувки на незнайния воин“, „За къде пътувате?“, „А сега накъде?“. През 1999 г. е удостоен с орден „Стара планина“ През юли 2006 година започва работа по продължение на филма „А сега накъде?“ със заглавие „А днес накъде?“. Избран е за филмов режисьор номер 1 на България през XX век. На 9 октомври 2012 година е избран за действителен член на Българската академия на науките. Рангел Вълчанов умира на 30 септември 2013 година.(Снимка: www.24chasa.bg)

 

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.10.2016
Българска версия: 28168, Английска версия: 3023

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999