Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 11 юли 2016 г., брой 4256
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(11.07.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.29442
USD/BGN   1.76678
CHF/BGN   1.80178
EUR/USD   1.1070*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  


Възможност за безвъзмездно финансиране
(до 200 хил.EUR) за подобряване моделите и организацията на производствените процеси в предприятията
Срок за кандидатстване:
15 август 2016 г.
За подготовка на проектни предложения и допълнителна информация:
e-mail: sfb@bia-bg.com
тел. 0888/ 914 452
sfb.bia-bg.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Автоинвест АД - Бургас
Алфа кол България АД - София
Биндер АД - Сливен
Био агро къмпани АД - София
Булгарлизинг Бургас АД - Бургас
Вида-агрохим-98 АД - Видин
Волантранс 97 АД - Асеновград
Волантранспорт АД - Асеновград
Габро АД - Габрово
Ди Ес Смит България АД - Пазарджик
Дунав 57 АД - Силистра
Екарисаж-Варна АД - Тополи
Еко Етропол АД - Пловдив
Електроника АД - София
ЖП инфраструктурно строителство АД - София
ИМС Напредък АД - Пловдив
Камаш АД - Каварна
Капитан Войновски АД - Черни вит
Карма Интернешънъл АД - София
Картал АД - Габрово
Кепитал фанд ООД - София
Кестрел Инвестмънт България АД - София
Комеко АД - Пловдив
Корина АД - Силистра
Лийф Булгериа АД - София
Магура АД - София
Мелбон АД - София
Ножарска фабрика Терна-1923 АД - Велико Търново
Прима-продуцентска, рекламна, информационна и медийна агенция АД - София
Проплус АД - София
ПФК Септември АД - София
Първи май АД - Силистра
Свила 2000 АД - Хасково
Свила АД - Хасково
Сииком АД - Варна
Силед Инвест АД - Силистра
СК 13 Пътстрой АД - Перник
СК 13 Трансстрой АД - София
СК Дал Сиат АД - София
Телекомплект АД - София
Теракан АД - София
Трансстрой Варна АД - Варна
Черноморско злато АД - Поморие
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България е лидер в ЕС по ръст в броя на производители в биоземеделието в рамките на последните пет години. Броят им в началото на 2015 г. е близо 4 хиляди, като за последните пет години се увеличава над пет пъти при ръст от 17% средно за общността. Сертифицираните площи с биологично производство или в преход към такова в България нарастват близо четири пъти между 2009 и 2014 г. Най-интензивен е бил ръстът през 2010 г. (площите се удвояват), 2012 г. (с 56%) и 2013 г. (с 44%), когато те достигат пика си от над 56 хиляди хектара (560 000 декара). Покачването през този период е най-силно сред 28-те страни членки на ЕС и с над 14 пъти по-бърз темп спрямо средния за общността. Българските фермери отглеждат най-много биопшеница, етерично-маслени култури и култури, предназначени за медицински цели. Водещи са и ядките, слънчогледът, лозята и др. Производството на биоживотински продукти обаче изостава значително. Най-често то се практикува в единични малки стопанства.

Източник: Сега

Наредените плащания през системата Target2-BNB за първите шест месеца на 2016 г. възлизат на 178.07 млрд. лв. Това е с около 4.2 млрд. лв. повече спрямо година по-рано, както и нова рекордна стойност към полугодието след отчетените 173.8 млрд. лв. и 175 млрд. лв. за предходните две години. Броят на плащанията намалява до 108 421 спрямо 114 771 за преди година, но за сметка на това средната стойност на една трансакция нараства до 1.642 млн. лв. спрямо 1.514 млн. лв. към 30 юни 2015 г. През юни 2016 г. се отчита най-висока активност от началото на 2016 г., като наредените 19 859 представляват по 903 броя средно на ден. Рекордните 1008 плащания дневно са отчетени през април 2015 г. За цялата 2015 г. през системата са осъществени плащания за 386 млрд. лв. спрямо 324 млрд. лв. за преди година и 335 млрд. лв. за 2013 г.

Източник: Profit.bgПриватизация

61 500 лв. е началната тръжна цена, която обяви Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажбата на държавен имот във великотърновското село Миндя. Държавата продава част от двора с помощните постройки на закритото от години училище в Миндя. АПСК търси купувач на дворно място от 2900 кв.м с построена в него масивна двуетажна сграда със застроена площ от 350 кв.м. Зданието е от 1936 година, посочват от държавната агенция по приватизация. До сега са минали най-малко три търга, купувач няма. Новият търг в АПСК е насрочен за 18 юли. Преди време се продаваше и самото училище в Миндя, но по искане на Община Велико Търново сградата с прилежащия ѝ терен от 4680 квадратни метра бяха дадени безвъзмездно на Общината и търговете бяха спрени.

Източник: Янтра - Велико Търново

Възлов имот в Арбанаси не може да бъде продаден две години и половина. Общинският имот от 1121 кв.м в центъра на Арбанаси над 20 пъти беше предлаган за продажба по линия на приватизацията, но не се яви купувач. Мястото е отредено за туристически базар и беше дадено на общинската агенция по туризъм “Царевград Търнов”, но проектът не се реализира и Общината го пусна за продажба. Имотът държеше цена от 283 000 лв. Тя се видя висока за инвеститорите и не последва сделка. Цената претърпя четири корекции надолу. Имотът вече е обезценен със 110 600 лева. Новият търг с явно наддаване за общинския терен в центъра на Арбанаси ще стартира от 172 400 лв. Стъпката за наддаване е определена на 17 200 лв. За да се ограничи участието на рекетьори в търга, се поставя условие за внасяне на депозит от 51 720 лв. преди наддаването.

Източник: Янтра - Велико Търново

Дружества
Производство на лекарствени вещества и продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Балканфарма Дупница АД - Дупница   244 272  
  2   Сервие България ЕООД - София   47 619  
  3   Балканфарма Троян АД - Троян   47 505  
  4   Балканфарма Разград АД - Разград   34 458  
  5   Кенди ООД - Банкя   33 670  
  6   Бул Био НЦЗПБ ЕООД - София   26 791  
  7   Салвамед ЕАД - Сандански   20 596  
  8   МСФарма АД - София   10 242  
  9   Ветпром АД - Радомир   9 666  
  10   ОТС-Фарма АД - София   1 401  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 08.07.2016
  Обща стойност (BGN): 3 693 407.19  
Брой търгувани компании: 40
Premium 398 079.77
Standard 3 273 183.35
АДСИЦ 13 446.23
Облигации 8 304.95
Права 392.89
Най-голяма промяна в цените
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец 20.00 %
Петрол АД - Ловеч -12.50 %
BaSE - Акции: 4 734.97

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Капиталът на Българският енергиен холдинг (БЕХ) е увеличен с 97,446 млн. лв. Това е станало с решение на енергийния министър Теменужка Петкова. Средствата идват от нетната печалба на БЕХ, след като от нея преди това е отчислен дивидентът за държавата. Печалбата на БЕХ за миналата година е в размер на 128,397 млн. лв. След данъци чисто тя е 124,664 млн. лв. Тя се формира основно от приходите на БЕХ от дивиденти от дъщерните му дружества, които са на печалба. От чистата печаба 10% е заделен във фонд „Резервен“, а други 14,751 млн. лв. са внесени като дивидент в държавната хазна. Сумата на дивдента, дължим към бюджета е скромна, тъй като той се определя като 50% от нетната печалба на холдинга, но определена на консолидирана база. Тоест, след като се нетират печалбите и загубите на компаниите в рамките на холдинга. Така с останалата сума от 97,446 млн. лв. е увеличен капиталът на холдинга. Издадените акции са със същия брой, с номинал от 1 лев.

Източник: Монитор

Стара Загора има ново депо за отпадъци. Близо 52 млн. лв. са инвестирани за изграждане на втория по големина проект след столичния завод за отпадъци. Чрез уникална техника отпадъкът ще минава през стърготини от борови кори и ще се обезмирисява. Ще бъдат разкрити 65 работи места. С пари от ПУДООС ще се дофинансира рекултивацията на старите девет сметища, които ще бъдат закрити след като заработи новата инсталация. По проекта са изградени клетка 1 на новото регионално депо с капацитет 130 000 тона годишно, сепарираща инсталация с капацитет 30 000 тона годишно и компостираща инсталация с капацитет 30 000 тона годишно. Съоръженията отговарят на всички екологични изисквания по отношение опазване на почвите, водите и въздуха. По проекта са изградени и три претоварни станции – Казанлък, Гурково и Гълъбово, които имат за цел да се намалят разходите при транспортиране на генерираните отпадъци от общините до Стара Загора.

Източник: 24 часа

"ВМЗ-Сопот" ЕАД е погасило предсрочно отпусната преди 10 години кредитна линия от 5 млн. евро, съобщи изпълнителният директор на държавната оръжейница д-р инж. Иван Гецов. С предсточното погасяване на кредитната линия ще бъдат вдигнати ипотеките, наложени върху недвижими имоти като земя и сгради, собственост на дружеството. Ще падне залогът на машини, съоръжения и оборудване, а по този начин допълнително ще бъдат освободени производствени мощности в Инструменталния завод на предприятието.

Източник: Труд

"Холдинг Одесос" е придобил мажоритарен дял в управляващото дружество "Астра асет мениджмънт". Компанията е изкупила дяловете на досегашните акционери в края на юни 2016 г. Финализирането на сделките е повишило дела на холдинга в капитала на управляващото дружество от 7.07% на 94.48%. От "Астра асет мениджмънт" излизат Стоян и Десислава Тошеви, които са контролирали компанията посредством личните си дялове и чрез свързано дружество. Тошев е бивш председател на Българската асоциация на управляващите дружества и сред първите професионални портфолио мениджъри у нас. "Топ про" е продала дела си от 27.59% на "Холдинг Одесос".

Източник: Капитал

Център за градска мобилност ЕАД е платил 225 600 лв. с ДДС за реклама. Сумата е платена от началото на 2015 г. до края на май тази година. Според финансовия отчет на дружеството за 2015 г. са платени едва 20 хил. лв. за реклама за цялата минала година. За 2015 г. на граждански договор в ЦГМ са назначени 19 души, които са получили за свършената работа 58 хил. лв. През м.г. разходите на дружеството за консултантски договори са скочили над два пъти - изплатени са 425 хил. лв., а през 2014 г. това перо е струвало 206 хил. лв. Общо разходите за външни услуги на транспортното дружество са близо 3.9 млн. лв. Разходите за охрана са намалели наполовина - от 1.2 млн. лв. на почти 670 хил. лв.

Източник: Сега       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Провеждане на ежегодна среща на ръководството на МИ със служители в СТИВ


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Най-солидно месечно влошаване от декември 1994-та година насам отбеляза потребителското доверие във Великобритания. Показателят достигна в същото време най-ниско ниво от декември 2013-а година. Това става ясно от специално проучване на компанията за пазарни изследвания GfK U.K. Ltd. Индексът, измерваща потребителското доверие (Consumer Confidence Barometer), се понижи в началото на юли с 8 пункта до минус 9 пункта от минус 1 пункта през юни като реакция на решението на британците да гласуват на референдума на 23-ти юни за напускане на Европейския съюз. Това представлява най-драматично месечно влошаване на доверието сред британците относно икономическите перспективи пред Обединеното кралство от повече от две десетилетия насам и най-ниско ниво на индекса от края на 2013-а година, информира Българско национално радио. Проучването подсказва, че голяма част от потребителите са били разтърсени от политическия и пазарен смут, включително от голямата обезценка на британската лира, предизвикана от решението за Brexit и предполага, че британците могат да ограничат своите разходи през следващите месеци на фона на продължаваща несигурност след вота.

Източник: CNBC

Америка

Американското министерство на правосъдието поиска от компанията „Фейсбук” (Facebook) да сътрудничи в разследването на данни, че умишлено е показвала по-малки активи, за да се отклони от плащане на данъци в САЩ. Това е иск, изпратен миналата сряда в съда. Документът се отнася за събития от 2010 г., когато Фейсбук (Facebook) предава на офиса си в Ирландия собствеността върху част от активите, включително и информационната база с потребителите на онлайн платформата и нематериалните форми на собственост, предназначени за маркетинг. Данъчната служба на САЩ е заподозряла одиторската компания „Ърнст енд Янг” (Ernst & Young) в съучастие в незаконна схема за укриване на данъци. По-специално „Ърнст енд Янг” е била упълномощена да направи оценка на активите на „Фейсбук” и е занижила стойността им с "милиарди долари". Данъчната служба неведнъж се е опитвала да получи от „Фейсбук” финансовата документация, за да потвърди или опровергае своите подозрения.

Източник: CNN

Азия

Филипините са готови да споделят природните ресурси на Южнокитайско море с Пекин в рамките на спора с Китай за морската територия, заяви външният министър в Манила Перфекто Ясай. Той посочи, че предложението ще остане в сила дори и страната да спечели делото за контрола на териториите, което заведе в трибунал в Хага. В интервю Ясай посочи, че администрацията на президента Родриго Дутерте се надява бързо да започне директни преговори с Китай, след като стане ясно решението на съда във вторник. Преговорите ще обсъдят съвместното ползване на залежите от природен газ в морето, както и на риболовните райони. Той заяви, че Филипините са готови да споделят Скарборския гребен – богат риболовен район в рамките на специалната филипинска икономическа зона, върху която Китай пое контрол през 2012 г. Ясай посочи също, че Манила ще обмисли и съвместното проучване на находища на природен газ в Рийк банк, чиято територия също се намира във филипинската икономическа зона „Може дори да си поставим целта да разгледаме как можем съвместно да изследваме тази територия.

Източник: AFP

 
Индекси на фондови борси
08.07.2016
Dow Jones Industrial
18 146.74 (250.86)
Nasdaq Composite
4 956.76 (79.95)
Стокови борси
08.07.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.15
Heating oil ($US/gal.)1.4100
Natural gas ($US/mmbtu)2.8400
Unleaded gas ($US/gal.)1.3700
Gold ($US/Troy Oz.)1 368.40
Silver ($US/Troy Oz.)20.62
Platinum ($US/Troy Oz.)1 105.00
Hogs (cents/lb.)0.79
Live cattle (cents/lb.)1.12

       Опознай България

Шабленско езеро

Шабленското езеро се намира в Североизточна България, до град Шабла. Шабленското езеро обединява двете крайбрежни езера Езерец и Шабла. Те са свързани по между си с изкуствен канал и влизат в границата на защитената територия от 510 ха. Езерото е включено в списъка на орнитологично важните места в Европа. Обитава се от над 80 вида защитени птици- голям воден бик, морски дъждосвирец, белоока потапница, тръстиковия блатар, няколко вида патици, бърнета, гмурци, чапли, лебеди и др. Шабленското езеро е полусолена лагуна и лежи на 4-5 метров пясъчен нанос, натрупан върху богат торфен слой - доказателство за дълъг блатен период. Освен много редки птици езерото е и убежище на застрашените растителни видове.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.07.2016
Българска версия: 28165, Английска версия: 3027

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999