Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 29 февруари 2016 г., брой 4166
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(29.02.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.48375
USD/BGN   1.77706
CHF/BGN   1.78958
EUR/USD   1.1006*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Ай Ки Ес АД - София
Ветпром АД - Радомир
Вини АД - София
Джи Ес Би АД - София
Екотаб АД - Бараково
Зуум АД - Перник
Интернешънъл Асет банк АД - София
Конег АД - София
Месокомбинат-Плевен АД - Плевен
МКГ Груп АД - Враца
Мототехника Пловдив АД - Пловдив
Никром Тръбна мебел АД - Ловеч
СК-13-Финанс АД - София
Спектър АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Външният дълг на България падна под 6 млрд. евро. Задграничните задължения на държавата са се свили с близо 1 милиард лева за година, показват данни на БНБ. В края на 2014 г. правителството е имало да връща 6.027 млрд. евро, а в края на 2015 г. - 5.576 млрд. евро. През януари - декември 2015 г. страната ни е изплатила общо 8.192 млрд. евро на чуждестранни кредитори. Държавният външен дълг се смалява съществено и спрямо брутния вътрешен продукт. В края на миналата година той е 12.5% от БВП, докато година по-рано тежестта му е била 14.1 на сто. Статистиката на БНБ показва, че външните задължения на частния сектор също намаляват. За година фирмите са намалили заемите си от чужбина с 291 млн. евр, до 11 764 млрд. евро, а банковият сектор е свил финансирането си отвън с 1.341 млрд. евро до 4126.4 млрд. евро.

Източник: Сега

България е на предпоследно място по навлизане на цифровите технологии в целия Европейски съюз (ЕС). Единствено след нас е Румъния, но тя отчита по-голям напредък от средния за ЕС, показват годишните данни от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Той е сложен съставен показател, разработен от Европейската комисия за оценка на напредъка на държавите от ЕС към цифрова икономика и общество. Обединява набор от показатели, структурирани по пет измерения: свързаност, човешки капитал, използване на интернет, внедряване на цифрови технологии и цифрови обществени услуги. Проникването на високоскоростния широколентов достъп е почти 72% от домакинствата в България, но в селските райони все още е слабо застъпено. Едва 55% от българските домакинства са абонирани за фиксирана широколентова връзка, което ги нарежда на 27-о място в ЕС, а половината от тях ползват високоскоростна връзка.

Източник: Капитал

Народното събрание ратифицира Кредитното споразумение за структурен програмен заем между България и Европейската инвестиционна банка. Споразумението е подписано от българска страна на 28 декември 2015 г. Между България и Европейската инвестиционна банка Кредитното споразумение е сключено на 14 декември 2007 г. с цел осигуряване на необходимия ресурс за национално съфинансиране на проектите, изпълнявани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС през програмния период 2007-2013 г. С изменението на споразумението се удължават сроковете за усвояване, преразпределение и връщане на средства от заема в размер на над 1 милиард лева.

Източник: Агенция ФокусКонцесии

Концесионната процедура за Летище София ще стартира след две седмици. Всички анализи за концесионната процедура са готови и се намират при областния управител на София, който актува имотите публична държавна собственост.  Процедурата ще бъде състезание между оферти, като търгът вероятно ще започне от 550 млн. лева и ще спечели този оператор, който даде най-много.

Източник: Econ.bg

Дружества
Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Фесто Производство ЕООД - София   87 279  
  2   БТЛ Индъстрийз АД - София   78 577  
  3   Къртис Балкан ЕООД - София   36 010  
  4   Бултех 2000 ООД - Стара Загора   22 785  
  5   Демакс Холограми АД - София   13 623  
  6   Етропал АД - Етрополе   8 812  
  7   Сентера Тракия ЕООД - Войводиново   7 755  
  8   Телевик България ООД - Царацово   6 140  
  9   Момина крепост АД - Велико Търново   3 603  
  10   Билтроник АД - София   490  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 26.02.2016
  Обща стойност (BGN): 495 027.95  
Брой търгувани компании: 39
Premium 4 147.67
Standard 476 551.57
АДСИЦ 14 328.71
Най-голяма промяна в цените
Асенова крепост АД - Асеновград 9.23 %
Параходство Българско речно плаване АД - Русе -7.68 %
BaSE - Акции: 42 592.12

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

37,2 млн. лева са инвестиционните разходи (вкл. за ОВОС, проучвания), направени от проектната компания, натоварена да изгради газопровода "Южен поток" на територията на България, от създаването си през 2010 г. до края на 2015 г.  За 5-те години общите разходи на компанията са около 55 млн. лева. Основният капитал на компанията, в която равни дялове притежават "Газпром" и Българският енергиен холдинг (БЕХ), е 446 млн. лева. Разходите на "Южен поток-България" за заплати са 13,9 млн. лева. От 2012 г. насам те са относително постоянни - по малко над 3 млн. лв. на година. Толкова са изхарчени и през 2015 г., след като руският президент Владимир Путин обяви края на "Южен поток". В тази сума са включени и обезщетения за прекратяване на трудови правоотношения със служители в компанията. След решение на акционерите в компанията през януари 2016 г. служителите са намалени от 36 на 9. Общо за издръжката на компанията през петте години са похарчени 4,3 млн. лева. Това са разходите за наеми, офис оборудване, комунални услуги и други.

Източник: Монитор

Завод "Хелиос - металург" в Пловдив е обявен за продажба от частен съдебен изпълнител, след като миналата година предприятието спря работа под натиска на засиления внос на арматурно желязо от Украйна. Цялото имущество на компанията – земя, сгради и оборудване, се предлага за общо 13.3 млн. лв. Продажбата се организира за пръв път и е по искане на Банка ДСК, която е дала обезпечен с ипотека заем за 12 млн. лв. В България остават само два работещи завода за черни метали - "Промет стийл" и "Стомана индъстри". Частният съдебен изпълнител Петко Илиев е обявил за продажба производствената площадка на "Хелиос - металург" на бул. "Цариградско шосе" 53 в Пловдив. Тя включва близо 11 дка земя, производствена и административна сграда, както и няколко по-малки постройки за общо 4.8 млн. лв. За продан е обявена и поточната линия за горещо валцуване, предназначена за производство на арматурна стомана, където първоначалната цена е 8 млн. лв., както и друга линия за стоманени профили, която се предлага за 517.5 хил. лв.

Източник: Капитал

Община Пловдив ще изтегли нов заем от 4 милиона лева, които да бъдат използвани за изграждане на допълнителна клетка за депониране на отпадъци в завода в Шишманци, за да се осигури възможност за увеличаване на обема на депото и нормалното му функциониране през следващите години. Цената на новото съоръжение ще е около 13 милиона лева. Държавата вече е отпуснала 4 милиона, а други 3 ще бъдат добавени от отчисленията, които Общината прави към Регионалната инспекция по околната среда и водите. Според договора за строеж Пловдив трябва да построи общо шест клетки за депониране на отпадъци.

Източник: Investor.bg

Параходство "Български морски флот" (БМФ) пуска на вода първия от 6-те нови кораба, в които инвестира над 150 млн. долара. 42300-тонният бълкериър (кораб за превоз на насипни товари) "Руен" ще бъде пуснат на вода от голяма китайска корабостроителница край Шанхай. Това е първият кораб с нов екологичен дизайн, разработен специално по поръчка на БМФ от финландската компания Bluetech. Това са високоефективни кораби с подобрени хидродинамични характеристики на корпуса, които заради постигнатото ниско съпротивление във водата харчат до 45% по-малко гориво в сравнение със съдовете от същия тип, които БМФ оперира сега. До декември 2016 г. БМФ ще получи още два кораба от същия тип (б.а. - sister ship), чиито имена ще са "Рила" и "Рожен".

Източник: Стандарт

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец януари 2016 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 21.143 млн. лв., което представлява намаление с 10.70%, в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец януари 2015 г. Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец януари 2016 г. е 2.624 млн. лв. преди облагане с данъци. Тя се понижава с 38.30%, в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец януари 2015 г. Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец януари 2016 г. EBITDA в размер на 3.798 млн. лв., което представлява понижение от 26.8%, в сравнение с постигнатото през месец януари 2015 г.

Източник: Profit.bg       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

ЕК набира проектни предложения за включване в информационния портал по плана “Юнкер“.


Предстоящи събития

8 март: Дискусия „Предприемачество и иновации в индустрията - една добра практика в химическата промишленост“

ОБУЧЕНИЕ: АКТУАЛИЗИРАНИ РЪКОВОДСТВА ПО ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБА №7 - 11 МАРТ 2016 Г.

МЕЖДУНАРОДНИ БРОКЕРСКИ СРЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ИКТ - FUTUREMATCH 2016 @ CEBIT, ХАНОВЕР, 14-18 МАРТ 2016 Г.

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

B2FAIR - ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА В РАМКИТЕ НА HANNOVER MESSE 2016

ДВУСТРАННИ СРЕЩИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА ПО ПРОЕКТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР ПО ВРЕМЕ НА HANNOVER MESSE 2016


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. февруари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 30 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 5 март 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Правителството на Полша обмисля отмяната на двустранните инвестиционни споразумения с други страни членки на Европейския съюз (ЕС), заявявайки, че подобни договори вдигат правните разходи и се използват за увеличаване на „натиска“ върху правителството във Варшава по икономически въпроси. Специални инструменти за защита на инвестициите, използвани особено в края на 80-те и 90-те години, когато доверието в Полша и правната ѝ система беше слабо, вече не са нужни, се посочва в изявление от финансовото министерство в четвъртък. Двустранните инвестиционни споразумения предвиждат решаването на спорове чрез международен арбитраж, а не чрез полските съдилища. Обявлението идва, след като тримесечното правителство на Полша попадна в сблъсък с Европейския съюз, който проверява дали управляващата партия се придържа към демократичните стандарти, както и с кредитните агенции, след като Standard & Poor този месец понижи кредитния рейтинг на страната.

Източник: Блумберг

Америка

BlackBerry завърши придобиването на британската компания Encription, която предоставя тестове и обучение в сферата на сигурността за компании, местни власти и спешни услуги. Стойността на сделката не е обявена публично, пише IT Portal. Главният изпълнителен директор на BlackBerry Джон Чен заяви, че компанията му има „златен стандарт“, когато става дума за сигурност, и продължава да се бори за това, като увеличава сложността на своите системи. По думите му фирмата разпознава слабите звена в системите и най-големите рискове за организациите в публичния и частния сектор. Киберсигурността продължава да се превръща във все по-голям бизнес в множество индустрии. Новите практики на BlackBerry ще предложат сканиране, тестове и анализ на услуги и ще предоставят стратегическо ръководство за киберсигурност, най-вече в сферата на мобилния мениджмънт на компаниите и облачните услуги. Същевременно компанията се опитва да насочи фокуса си към бизнес софтуера. Наскоро тя съкрати 200 работни места във Флорида и Онтарио с цел да намали своите разходи.

Източник: Ройтерс

Азия

Китай се опитва да успокои световните финансови министри за състоянието на своята забавяща се икономика, след като днес стартира срещата на Г20 в Шанхай. Китайският финансов министър Лу Дзиуей заяви, че страната може да се справи с натиска, пред който в момента е изправена. В отделно изказване гуверньорът на английската централна банка Марк Карни заяви, че изпитва опасения от ходовете на някои централни банки, които използват отрицателни лихвени проценти, за да насърчат растежа. Срещата на Г20 включва финансовите министри и централните банкери на най-големите икономики в света. Въз основа на брутния вътрешен продукт (БВП) Г20 покрива 86% от световната икономика, формира две трети от световното население и 75% от глобалната търговия. Икономиката на Китай, втората най-голяма в света, се разраства с най-бавния си темп за последните 25 години, опитвайки се да се трансформира от зависеща от износа към водена от потреблението и услугите.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
26.02.2016
Dow Jones Industrial
16 639.97 (-57.32)
Nasdaq Composite
4 590.47 (8.27)
Стокови борси
26.02.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)32.94
Heating oil ($US/gal.)1.0700
Natural gas ($US/mmbtu)1.7100
Unleaded gas ($US/gal.)1.3000
Gold ($US/Troy Oz.)1 227.50
Silver ($US/Troy Oz.)14.68
Platinum ($US/Troy Oz.)924.00
Hogs (cents/lb.)71.10
Live cattle (cents/lb.)137.22

       Опознай България

Даскаловата къща

Музей Даскаловата къща се намира в град Трявна. Къщата била завършена през 1808 г. и по стар обичай стопаните поканили гости за освещаването й. Всички влезли да я разгледат и я харесали. Само собственикът останал недоволен от украсата на новата къща. Засегнат от това, майстор Димитър станал да защити майсторлъка си и казал: “Злато, мрамор и сребро за украсата на къщата не са по нашенски, но от дърво такива тавани ще ти направя, каквито няма да видиш никъде.” Като чул това, неговият помощник калфата също казал, че може да направи таваните не по-лошо от майстора. Тогава те решили да сключат облог. За целта всеки трябвало да направи дърворезба на един таван и да покаже по този начин своето майсторство. Работили шест месеца – от Гергьовден до Димитровден, без да имат право да гледат работата един на друг. Когато завършили, събрали се старите майстори да решат облога. Влезли най-напред в стаята на калфата. Учудени от красотата на тавана, от който греело жарко юлско слънце, решили в един глас да го признаят за майстор. Но когато влезли в другата стая, където работил старият майстор, учудването им било още по-голямо, защото от тавана отново греело слънце, но вече спокойно майско слънце. Тогава те казали: “Младият е майстор, но старият е по-добър. Даскаловата къща има също и историческа стойност, тъй като на 11 ноември 1871 г. в нея пренощувал Васил Левски.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.02.2016
Българска версия: 27892, Английска версия: 3037

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999