Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 15 август 2012 г., брой 3274
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(15.08.2012)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.48833
USD/BGN   1.58341
CHF/BGN   1.62850
EUR/USD   1.2352*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0.08%  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


WEB-портал
на българските одитори

Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!

Общи събрания днес
  Ел Би Джей АД - Несебър
Скантрейд АД - София
България-2000 АД - Казанлък
Химимпорт АД - София
Ремонтстрой АД - Пловдив
България К АД - Казанлък
Мебел АД - Стара Загора
Белстар инвест АД - Белослав
Вайпър Трейдинг АД - Русе
Хотел Пловдив АД - Пловдив
Агрохим-Сливен АД - Сливен
Домат АД - Джулюница
Институт по въздушен транспорт-71 АД - София
Родопска тъкан-97 АД - Смолян
Филтекс-97 АД - Свиленград
България-текс АД - Свиленград
Ремонтстрой инвест АД - Пловдив
Роза 2000 АД - Казанлък
Такси С Експрес М 98 АД - София
Млечен рай АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Финансовото министерство постигна 4,12% доходност по емисия държавни ценни книжа. Ведомството предложи за продажба емисия с обем 50 млн. лв. Доходността е рекордно ниска за облигация, чийто срок до падежа е 10 години. За сравнение на предходния аукцион за тази емисия, проведен в средата на юли, доходността беше от 4,73%. Участниците в аукциона подадоха поръчки за 273,65 млн. лв., като търсенето превиши пет и половина пъти предложеното за продажба количество.

Източник: Новинар

През второто тримесечие на 2012 г. БВП на страната нараства с 0,5% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0,2% спрямо първото тримесечие на 2012 година. В номинално изражение достига 19,077 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е 16,438 млрд. лв., като най-голям дял от 59,8% формира секторът на услугите, следван от индустриалния с 35 на сто. Брутната добавена стойност (БДС) намалява с 0,4% на годишна база през второто тримесечие. Увеличение на годишна база е регистрирано в аграрния и индустриалния сектор съответно със 7,2 и 1,8%. Те имат малък дял в икономиката и секторът на услугите, със своя спад от 1% на годишна база, извежда БДС на минус 0,4% в сравнение на същото тримесечие на 2011 г. В крайна сметка БДС намалява за второ поредно тримесечие, след като през първото намаля с 0,2% на годишна база. В България е регистриран положителен икономически растеж на крайното потребление от 2,7% за година. То има най-голям дял – 79,5% от БВП, което в стойностно изражение възлиза на 15,17 млрд. лв. Външнотърговското салдо е отрицателно в размер на 1,17 млрд. лв. или 6,2% от БВП. Износът на стоки и услуги през второто тримесечие на 2012 г. се увеличава с 2,8%, а вносът на стоки и услуги - с 6,9% на годишна база.

Източник: Класа

Концесии

Министерският съвет предоставя шестогдишна концесия на шотландската компания Мелроуз рисорсиз за добив на природен газ от находището „Каварна Изток“ в черноморския шелф. Концесионното възнаграждание се определя като процент от общия приход на концесионера, като техническите параметри са посочени в договора. Промяна се предвижда в случай, че добивът на газ превиши 500 хил. кубически метра на денонощие. Площта на находището е в размер на близо 4 квадратни километра и се основава на търговското откритие на газови залежи, издадено на Мелроуз през юни миналата година. През следващите 6 години концесионерът е длъжен да се отчита пред контролните органи в министерството на икономиката за количествата добит и транспортиран природен газ от страната.

Източник: Класа

Заради завишени цени, по които "Каолин" продава варовик на централите в Маришкия басейн, е започнала проверка на министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Ако цената на каолина не е пазарна, тя трябва да бъде предоговорена, категоричен е министърът. Според него въпросът трябва да бъде решен до средата на септември. "Извършваме проверки на всички концесионни договори. Защо договорите на "Каолин" са с по-високи цени все още уточняваме. Изпратили сме писма до централите, за да дадат обяснение. Те казват, че цените са фиксирани преди 5 години. Тогава са били пазарни и са на базата на проведен конкурс. Но това, че едни цени са пазарни, не означава, че те винаги ще бъдат пазарни, защото пазарът се променя. 

Източник: Класа

Дружества
Подготовка за продажба, покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2010 г.
(хил. лв.)
  1   Бизнес парк София ЕООД - София   17 882  
  2   Мицуи Енергийни Проекти ЕООД - София   15 668  
  3   Бизнес парк София 2 ЕООД - София   7 699  
  4   Техно-резиденшъл парк ЕАД - София   3 036  
  5   Варна Тауър ООД - София   2 730  
  6   Родопи 95 АД - Първенец   2 557  
  7   Европейски търговски център ЕООД - София   2 261  
  8   Практикер Риъл Истейт ЕООД - София   1 258  
  9   Полиграфия АД - Пловдив   1 097  
  10   Риск Билдинг ЕАД - София   1 026  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 13.08.2012
  Обща стойност (BGN): 175 927.19  
Брой търгувани компании: 43
Premium 34 589.16
Standard 121 984.89
АДСИЦ 17 644.92
Облигации 1 699.47
Права 8.75
Най-голяма промяна в цените
Фонд имоти АДСИЦ - София 20.93 %
ОЦК АД - Кърджали -20.00 %
BaSE - Акции: 663.49
BaSE - АДСИЦ: 24.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българска фондова борса - София АД и Централен депозитар АД ще имат обща приемна и общ отдел Деловодство, на ул. Три уши № 6а, считано от 15 август 2012 г. (сряда). Обслужването на клиентите ще се извършва на две работни места и на всяко от тях ще може да се обработват входящи и изходящи документи от деловодствата на двете компании. Общото деловодство ще се помещава на партерния етаж на ул. Три уши № 6а, няколко врати вдясно (посока улица Позитано) от входа на сградата, където са седалищата на двете институции в момента. Седалището на двете институции е на ул. Три уши № 6. Работното време на деловодството на Българска фондова борса – София АД се запазва както досега от 9 до 17:30 часа без прекъсване. Официалният адрес за кореспонденция с Борсата също не се променя. Общото деловодство на БФБ и ЦД е поредното общо нещо между двете институции. Другите общи неща, са че двете институции се приватизират в пакет от основния им собственик – Министерството на финансите. Също така имат общи ръководства, като Васил Големански е изпълнителен директор и в двете институции, а също така в двата Съвета на директорите участва и Иван Такев. Не на последно място, клирингът и сетълментът на търговията на БФБ-София се осъщестява от Централен депозитар. Друга връзка е, че БФБ-София има дял в Централен депозитар в размер на 6,61%

Източник: Investor.bg

Енерго-Про дръпна шалтера на търговския център “Варна Тауърс”, а отговарящата фирма за поддръжката на електро мрежата “Боел” поиска обяваването на мола в несъстоятелност. Лошите дни за “Варна Тауърс”, който единствен от търговските центрове има и офисна част, започват на 1 август. Тогава електроразпределителното дружество ЕОН България, което е основен наемател на офис площите в кулите, спира за първи път тока. Наказателната мярка е приложена само за час в първия ден. След това времето без ток се увеличава постепенно до три часа. Шалтерът се дърпа в часовете с най-много посетители между 17 и 20 часа, разказаха наематели в мола. Наказателната акция продължава вече втора седмица. Неуредени финансови взаимоотношения между собствениците на мола Мартин Згурев и Антонио Бухтияров и Енерго-Про, които станаха мажоритарен собственик на ЕОН в края на юни, са причината за спирането на тока. Електроразпределителното дружество претендира за 120 хил. лв. вземания, докато “Варна Тауърс” твърди, че ЕОН им дължи около 480 хил. лв. от сервизни такси. Безплатното ползване на площите изтича през ноември. 

Източник: Медия Пул

От вчера влязоха в сила новите правила за обменните бюра, припомнят от НАП. Обменните бюра вече няма да могат да обявяват курс за продажба и купуване на валута, който да се различава с повече от 5 процента от курса за деня на Българската народна банка. Досега маржът можеше да бъде 20 на сто. Вече е възможно да се обменя валута и чрез автомати, специално програмирани за тази цел. Засега чрез машините ще може да се обменя само чуждестранна валута срещу левовата й равностойност. Друг вид сделки няма да са възможни, като например покупка на долари срещу евро. Новата наредба предвижда, че за да се регистрират в НАП, собствениците на такива автомати ще трябва да представят определени документи, които ще гарантират, че няма да има възможност за измами при обмяна на валута. С промените се въвежда и изискване автоматът да издава касова бележка при обмяна на валута.

Източник: Дарик радио

Дидие Щосел е новият главен изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп. Решението влиза в сила от днес. Досегашният главен изпълнителен директор Светлана Василева напуска групата. Преди пристигането си в България през 2005 г., е заемал различни позиции в организации в Лондон, включително позицията главен изпълнителен директор на HSBC Инвестиционно банкиране. Назначаването му ясно потвърждава твърдия ангажимент на МТG да продължи развитието на медийната си група в България.

Източник: Капитал

Петте кандидати, заявили интерес към изготвянето на технико-икономическия анализ и избор на площадка за изграждането на седми блок в АЕЦ Козлодуй, са американската Westinghouse (част от корпорация Toshiba), френската Areva, която участва самостоятелно и в консорцуим с Mitsubishi, българската Риск инженеринг и австралийската Worley Parsons, които бяха архитект-инженери на проекта Белене. Крайният срок за подаване на техническо предложение и ценова оферта беше 16 юли, след което номинираните кандидати трябваше да бъдат поканени на преговори за подписване на договора. След като офертите на кандидатите са били разгледани, те са помолени да направят подобрения на предложенията си.

Източник: Капитал       Българска Стопанска Камара


Изнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейностВъншноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
20 август 2012 ДО БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ! БСК отправя препоръка към всички браншови организации да стартират и ускорят договарянето на минималния осигурителен доход за 2013 г. Постигнатите браншови споразумения трябва да бъдат депозирани в работната група към МТСП не по-късно от 20 август 2012 г.!
31 август 2012 АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ: "Компетенции, професионална квалификация, образователно ниво на работната сила и ученето през целия живот"
10 септември 2012 СТАЖУВАНЕТО през погледа на работодателите и на стажантите. Включете се в АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ!
декември 2012 Правителствен план за открито управление
Новини от БСК и членовете на БСК

Българската стопанска камара търси експерти, които да изготвят материали за самоподготовка чрез платформа за електронно обучение, тестове, казуси, ролеви игри, упражнения, задачи за придобиване и оценка на компетенциите в сферите „Управление на качеството", „Ефективно управление на екипи", „Управление на представянето", „Иновативни подходи за определяне потребностите от обучение в организацията" и „Корпоративна социална отговорност".


Предстоящи събития

20 август: Обява за процедура "открит избор" за 19 преподаватели

20 август: Краен срок за постигане на браншови споразумения за МОД-2013

21 август: Финално заседание на работната група по определяне на МОД-2013

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институтът по бизнес администрация предлагат съвместна магистърска програма „Мениджмънт на човешките ресурси и корпоративна социална отговорност“. Випускниците ще завършат с две дипломи – от Софийския университет и от Сорбоната в Париж. Срокът за кандидатстване е 10 септември 2012 г.!

Международни бизнес срещи в рамките на Международния търговски панаир в Целе, Словения – 13.09.2012 г.

Конкурс за присъждане на наградата на ЕИСК за гражданско общество. Срок за кандидатстване – 30 септември!

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК предлага обучение
с ваучери по програмата "Аз мога"
на Агенция по заетостта

- за професията "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване"
- за дигитална компетентност по 7 програми, включващи MS Office за начинаещи и напреднали, обучение по основи на компютърните мрежи и мрежова сигурност.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 26.05.2012, съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 09.06.2012, съботно-неделен
CCNA 1 сем. - предстоящ, м. септември 2012
Курсове за компютърна грамотност
Вечерни курсове за напреднали
MS Excel ниво напреднали - 18.06-22.06.2012
MS Excel експертно ниво - 25.06-29.06.2012

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Икономиката на еврозоната се е свила с 0,2 на сто през второто тримесечие на 2012 година спрямо първото. Това показват публикуваните днес от Евростат експресни оценки на брутния вътрешен продукт (БВП) във валутния съюз и Европейския съюз като цяло. За целия ЕС икономиката също бележи спад от 0,2 на сто. Така и еврозоната, и ЕС като цяло, вече са на крачка от повторна рецесия, след като през предходното тримесечие икономиката беше в застой и отчете нулев растеж. На годишна база спадът на БВП в еврозоната е 0,4 на сто и 0,2 на сто в целия Европейски съюз. Това е влошаване спрямо предходното тримесечие, когато имаше нулево движение в еврозоната и анемичен ръст от 0,1 на сто за целия Европейски съюз. Оценките на Евростат са експресни, като по-точни данни се очакват на 14 септември. От държавите, които са предали експресни данни, най-силно на годишна база се свива икономиката на Гърция – с 6,2 на сто. По понижение следват Португалия и Италия със спад на БВП от съответно 3,3 и 2,5 на сто. В Испания понижението е 1 на сто.

Източник: Ройтерс

Америка

Lehman Brothers продължава да бъде активна в бизнеса с недвижимости, четири години след като подаде молба за най-големия фалит в историята на САЩ заради прекомерна задлъжнялост и рисковани инвестиции в имоти. Сделката за Archstone Inc. превърна компанията в най-големия купувач на бизнес имоти в САЩ в стойностно изражение за изминалите 12 месеца, отбелязва агенцията. След сделката Lehman стана и в осмия по големина мениджър на апартаменти в страната, като под контрола на компанията са 78 хил. жилища. От фалита насам Lehman е инвестирала 5 млрд. долара в имоти, придобивайки кредити и изкупувайки дяловете на партньорите си в джойнт венчъри. Вместо да продава на инвеститори, фирмата чака по-добри времена, за да реализира имотите си на пазара. Lehman вече предприе стъпки за листването на Archstone в опит да се възползва от нарастващото търсене на жилища под наем, което се отразява на акциите на компаниите от сектора на имотите.

Източник: Блумберг

Азия

Финансовите регулатори трябва да увеличат усилията си за предотвратяване на риска, тъй като китайските търговски банки се изправят пред повишаващи се нива на необслужвани заеми заради по-бавния икономически ръст и нарастващите оперативни затруднения пред местните компании. В коментара се призовава за по-тясно сътрудничество между централната банка и местните управи, както и с регулаторните органи за банковия сектор, ценните книжа и застраховането в страната. Към края на юни китайските търговски банки имат в балансите си 452,8 млрд. юана (71,13 млрд. долара) във висящи необслужвани кредити при положение, че в края на 2011 г. те бяха едва 28,7 млрд. юана, твърдят от вестника, който е издание на централната банка на страната. Очаква се през следващите няколко седмици големите китайски банки да обявят резултатите си за първата половина на годината, включително дела на необслужваните кредити. Изданието предупреждава за регионални финансови рискове заради дълговете на местните управи и сектора на недвижимите имоти, който също би могъл да увеличи дела на необслужваните кредити в краткосрочен план.

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
14.08.2012
Dow Jones Industrial
13.00 (2.71)
Nasdaq Composite
3.00 (-5.54)
Стокови борси
14.08.2012
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)93.43
Heating oil ($US/gal.)3.0300
Natural gas ($US/mmbtu)2.8300
Unleaded gas ($US/gal.)3.0000
Gold ($US/Troy Oz.)1.00
Silver ($US/Troy Oz.)27.76
Platinum ($US/Troy Oz.)1.00
Hogs (cents/lb.)77.42
Live cattle (cents/lb.)126.90

       Опознай България

Успение на Пресвета Богородица

На 15 август Православната църква празнува един от 12-те големи християнски празници -Успение на Пресвета Богородица, денят, в който Божията майка се възвисява в небето. Култът към Богородица е един от най-разпространените у българите. Дълбоко вкоренена е народната представа за нейното милосърдие. Тя е защитница на грешниците, покровителка на жените, на майчинството, на родилката и детето. Днес имен ден празнуват и всички носещи името Мария.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.08.2012
Българска версия: 25356, Английска версия: 3082

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2012. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999