Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
01.02.2021

Бумът на електронните магазини в България


СФБ Капиталов пазар АД

По данни на Българската Е-комерс Асоциация (БЕА), през последните 5 години годишният ръст на електронната търговия в България е между 21% и 35%. Секторът на електронната търговия в България продължава да нараства с двуцифрен ръст заради благоприятните условия: 71% разпространение на интернет, наситеност на мобилни устройства с интернет, които са онлайн среда за пазаруване, 31% от онлайн потребителите (над 22% от населението в България) вече са пазарували онлайн и са изградили навици и доверие в онлайн търговията. Допълнителен тласък за развитието на електронната търговия даде и пандемичната ситуация в страната и целия свят – затворени магазини, ограничения за придвижване и социални контакти. Само за 2019-2020 г. в България са регистрирани общо 2 хил. нови е-магазини.

Към края на 2020 г. в България има повече от 12,5 хил. електронни магазини за продажба на стоки и услуги в секторите хотелиерство, храни и напитки, търговия на дребно и на едро, ресторантьорство и други. Любопитен факт е, че около 60% от магазините на електронни търговци използват собствена web страница или по-малки, слабоизползвани външни платформи.

Повече от 76% от предприятията с електронни магазини са реализирали печалба за 2019 г. В голямата си част (повече от 81%) това са предприятия с общ размер на приходите под 1 млн.лв. за година.

По-подробна информация можете да намерите в „Обзорен анализ на електронните магазини в България“, 2020 г. , разработен от СФБ Капиталов пазар АД. За поръчки: sfb@bia-bg.com

Бизнес - всички публикации
 01.02.2021: Бумът на електронните магазини в България
 20.10.2020: Развитието на софтуерния бизнеси в България - стратегически за страната.
 11.08.2020: България - от страна на розите към страна на лавандулата
 30.07.2020: Разрушителният ефект на COVID-19 върху външната търговия в ЕС през 2020 г.
 23.07.2020: България е сред водещите световни производители и износители на велосипеди в света
 30.06.2020: Водещите експорти сектори на България - електротехника, енергоресурси и машиностроене
 19.06.2020: България е сред 10-те най-големи износители в света на благородни метали (злато), нерафинирана мед, биодизел и пшеница
 10.06.2020: От основен производител, България се превръща във вносител на плодове и зеленчуци
 05.06.2020: Стокообменът на България - тенденции и аномалии
 01.06.2020: Становище на БСК по проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане
 12.12.2019: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни
 21.01.2019: БСК възразява срещу „Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД", публикуваната от МФ за обществено обсъждане
 12.10.2018: НАП мести топ на Н-18, бизнесът е на ход…
 10.11.2017: БГ-бизнес климат: Парламентът громи "сивата" икономика - банките алчно измислят нови такси
 15.01.2016: Ефективността на МВР в числа
 21.12.2015: Не е ясно колко приходи ще събере за бюджета, но новият данък "Уикенд" със сигурност се превръща в кошмар за бизнеса
 27.11.2015: Прекомерните количествени натрупвания в нормативната уредба никога не водят до качествени изменения в българската бизнес среда
 25.05.2015: Българската икономика се маргинализира и деиндустриализира
 27.02.2015: С над 150 млн.лв. е намаляла пазарната стойност на компаниите, търгувани на БФБ, след последните промени в ЗСПЗЗ
 13.02.2015: Кой печели от предстоящата борсова паника на пазара за земеделска земя – кой, кой…?
 21.10.2014: Как се променя технологичния бизнес в България отразен в Топ_100 (2008-2013)?
 10.07.2014: Мястото на България в световния износ през 2013
 03.04.2014: БСК алармира за продължаваща политическа корупция, пазарни злоупотреби и неработещи институции
 11.12.2013: До кога с политическите назначения в държавните търговски дружества?
 05.12.2013: Отново странен избор на проекти в ОП "Конкурентоспособност"
 12.07.2013: 130 години застраховане в България
 15.10.2010: Представителите на българския капиталов пазар пак се събраха, поприказваха и решиха, че … държавата трябва да им свърши работата и да направи пазара по-атрактивен
 12.05.2010: Уникален шанс за българския бизнес – изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони
 16.03.2010: Сериозни размествания в пазарните позиции на месопреработвателните фирми в България
 05.03.2010: Държавата загърби бизнеса в кризата
 02.03.2010: Водещите предприятия в България от подсектор "Строителство на сгради и строителни съоръжения"


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Коментарна рубрика

Бизнес

 Бумът на електронните магазини в България 01.02.2021
 Развитието на софтуерния бизнеси в България - стратегически за страната. 20.10.2020
 България - от страна на розите към страна на лавандулата 11.08.2020
 Разрушителният ефект на COVID-19 върху външната търговия в ЕС през 2020 г. 30.07.2020
 България е сред водещите световни производители и износители на велосипеди в света 23.07.2020
 Водещите експорти сектори на България - електротехника, енергоресурси и машиностроене 30.06.2020
 България е сред 10-те най-големи износители в света на благородни метали (злато), нерафинирана мед, биодизел и пшеница 19.06.2020
 От основен производител, България се превръща във вносител на плодове и зеленчуци 10.06.2020
 Стокообменът на България - тенденции и аномалии 05.06.2020
 Становище на БСК по проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане 01.06.2020


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.