Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
30.06.2020

Водещите експорти сектори на България - електротехника, енергоресурси и машиностроене


Борислав Георгиев, експерт по външна търговия

МТЦ/УНКТАД/СТО – Женева предоставя единствените световни данни, които позволяват анализ и сравнение с десетилетия по целия свят. Те предлагат и едно съществено преимущество спрямо националните български данни. Благодарение на огледалните данни позволяват огледална оценка, без която професионалните изводи за редица специфични и особено значими стоки от вноса и износа не могат да бъдат пълноценни.

Износът в света през последните десетилетия е много говорещ за икономическото развитие, при това с мащаба и мярката на света. Китай от 2007 година има водеща позиция с дял от 8,9 % следван от САЩ с 8,4 %, ЕС-28 тогава има общо 38,2 %, като за същата година България е с дял от 0,1 %. Тези числа за 2019 са Китай – 13,3 %, САЩ – 8,8 %, ЕС – 33,4, България – 0,2 %, като заема 60 позиция в света. България по-скоро се приспособява като цяло и се придвижва напред с 3-4 позиции с сравнение с предишни позиции.

Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ХС), използвана за външнотърговската статистика, позволява оценка на различни сектори на икономиката, разбира се с необходимост от допълнителни уточнения и проверки. За 2019 г. 85 глава – електротехническата промишленост е на първо място с дял от 14,6 % от световния износ в евро, следвано от глава 84 – машиностроенето с 11,9 %, глава 27 – горива и енерго ресурси с 11 %, глава 87 – транспортни средства без жп такива с 8 % следвана от глава 30 – Фармация с 3,4 %, като общо тези пет сектора на световната икономика имат дял от повече от 50 % от световния износ.

Числата за износа на ЕС – 28 са с водещ сектор глава 84 – машиностроене с 14,8 %, глава 87 - транспортни средства без жп такива с 11,8 %, 85 глава – електротехническата промишленост с 9,5 %, глава 30 – Фармация с 6,7 % и глава 27 – горива и енерго ресурси с 5,3 %. Общо тези пет сектора на ЕС-28 икономиката имат дял повече от 46 % в износа.

Числата за износа на България за 2019 г. в евро са – водещ сектор 85 глава – електротехническата промишленост с 11 % (41 позиция в света) , глава 27 – горива и енерго ресурси с 9,2 %, глава 84 – машиностроене с 8,4 %, глава 74 – мед и медни изделия с 7,1 % и глава 10 – житни растения с 3 % . Общият дял на тези пет водещи сектора е повече от 37 %. В допълнение към тези сектори могат да бъдат добавени и износ на мед (използвана за цели проводници) и пшеница (за изхранване). Докато  при зърнената криза 1995 г. България изнесе 550 хиляди тона, през 2019 износът ни е вече 4,5 милиона тона.

Водещите митническите подпозиции от електротехническия сектор са 853890 – части за 8535, 8536, 8537 с дял 14,2 % стойността в евро за сектора, 854430 – кабелни снопове за МПС с дял от 11,9 %, 853710 – платки за контролери с дял от 8,8 % и общ дял за тези при позиции 34,8 %. Първите 8 групи стоки на ниво ХС 6 формират повече от 54 % от износа по глава 85, който за 2019 е на стойност повече от 3,3 милиарда евро.

Водещите митническите подпозиции от горивата и енергоресурсите (за 2019 този сектор изнася е 2,8 милиарда евро и сме на 39 позиция в света) сектор са 271019 – газьол с дял 14,2 % стойността в евро за сектора, 271012 – бензин и 271600 – електроенергия.

Водещите митнически подпозиции от машиностроенето (за 2019 износ повече от 2,5 милиарда евро с 43 позиция в света) са 841221 – хидро цилиндри с дял от 6,3 %, 848180 – арматура за тръбопроводи с дял от 5,5 % 841360 – помпи за течности с дял от 5,2 % и общо за тези три позиции повече от 17 %. Първите 15 групи машиностроителни стоки на ниво ХС 6 формират повече от 50 от износа на тази глава.

Тези числа само илюстрират основните СВЕТОВНИ факти, които често не се използват и/или пропускат и/или не се разбират за водещите сектори на българския износ, особено отчитайки съществени огледални разлики за някои от стоките. Те би трябвало да бъдат експертно обсъдени от браншови структури във връзка с намеренията на ЕК за развитие на икономиката на ЕС-27 след или с КОВИД 19.

Бизнес - всички публикации
Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.