Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Карасура

Археологически обект Карасура се проучва от 1981г. от български и немски изследователи. Разположена е на 6км североизточно от Чирпан в южните склонове на Средна гора, от двете страни на Старата река, в посока Стара Загора. Обхваща селищна могила Калето и околността, както и южно разположения хълм Кайряка. Съпоставянето на писмените извори и археологическите дадености локализира още в края на 19-ти век при Калето, римската крайпътна станция Карасура. Разкрити са три порти, десет кули, църковни и жилищни постройки, както в укрепената част, така и извън нея. През ХІ в. селището се е разрастнало и населението е обитавало район с площ от около 1000 дка. От епохата на Средновековието са разкрити досега 3 църкви. Откритият при архиологическите кампании материал е много разнообразен - отделни архитектурни елементи, каменни колони с надписи, скулпторни и култови паметници от пред християнската епоха, оръдия на труда, монети. Богата е колекцията от средновековни накити. Голямо е количеството на намерената керамика от различните епохи, в която се включват над 250 възстановени съда.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.