Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Чаирско ждрело

Чаирско ждрело, Смолянска област (Родопите) е не по-малко красиво от по-известните Триградско и Буйновско ждрело. Чаирско ждрело впечатлява с огромните скали надвиснали над пътя, Чаирската река и резервата Шабаница – вековна иглолистна гора със запазен животински свят. Тук се намират и някои изключителни природни феномени. В самото начало е Превалетия камък – естествена каменна арка, висока над 10 метра. По нагоре пътят ни отвежда до Чаирски езера, които са от свлачищен произход. Те се намират сред обширни ливади, от които се открива прекрасна панорама към цялата планина. Над ждрелото се извисява връх Бойдалъка, от който се открива прекрасна гледка към голяма част от Родопите.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.