Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Боянски водопад

На около 4,5 км от центъра на Бояна се намира Боянският водопад. Боянският водопад е най-красивият и най-големият водопад на Витоша. Единствено шумът на падащата от 15 метра вода нарушава тишината и спокойствието на красивата местност. Особено красив е на пролет при пълноводие. През 1920 г. Иван Вазов след една от екскурзиите си до водопада написва пътепис. В ясни пролетни дни Боянският водопад може да бъде видян от центъра на София. По време на топенето на снеговете във високите части на Витоша той е най-пълноводен и буйните му пръски се различават сред гората, гледани например откъм Националния дворец на културата. Водопадът е най-леснодостъпен откъм Копитото. По-труден е само последният участък, който води към водопада – неравен, каменист терен, който се спуска стръмно към водопада отгоре. Другият път за достигане до водопада върви по долината на Боянската река откъм Бояна и е по-дълъг, но и по-лек.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.