Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Чорбаджи Паскалевата къща в Хасково

Една от забележителностите на Хасково е Чорбаджи Паскалевата къща. Според преданието Чорбаджи Паскал е бил влиятелен и богат местен търговец, участващ в хасковската община по време на Възраждането. В неговата къща днес е изнесена експозицията “Градският бит от следосвобожденската епоха”. Музейната сбирка в Паскалевата къща проследява преходът от традиционния селски към градския бит на местното население от втората половина на ХІХ в. През ХІХ в. в условията на икономически подем и нови производствени потребности на забогателите занаятчии и търговци се слага началото на ново решение на пространствената композиция на къщата и нейната украса. Едни от най-характерните промени са увеличеният обем и растящата височина. Жилищните помещения се изнасят на горния етаж, а стопанските остават в приземния или в отделни сгради. Вътрешната украса, типична за възрожденските сгради, е с оптимистичен, жизнерадостен характер.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.04.2021
Българска версия: 29982, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.