Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Свети Кирил Философ

Свети Кирил Философ, заедно с брат си Методий, е създателят на глаголицата. Канонизиран е от православната и католическата църква за светец и за равноапостол. На 30 декември 1980 г. папа Йоан Павел II обявява Константин-Кирил Философ и брат му Методий за съпокровители на Европа. Православните християни го почитат и като един от светите Седмочисленици. Роден е 827 г. в Солун, Византия. Учи в Магнаурската школа, където получават образованието си децата на императора и на висшата византийската аристокрация. След завършването на Магнаурската школа, той е ръкоположен за субдякон и дякон, и му е поверена патриаршеската библиотека в катедралата „Св. София“ (Константинопол). На него били възлагани различни мисии. В манастира на малоазийския Олимп заедно със своя брат Методий, създават славянската азбука и превеждат свещените книги на Православната църква. През 863 Кирил и Методий отиват във Велика Моравия по молба на княз Ростислав, за да се противопоставят на немското църковно и духовно влияние. След завършване на мисията си минават през Панония, където въвеждат славянското богослужение и обучават 50 ученици. На духовен събор във Венеция Константин-Кирил Философ защитава правото на всеки народ на писменост и богослужение на своя език. Поканени от папата, братята пристигат в Рим (края на 867), където папа Адриан II утвърждава славянските богослужебни книги и литургия и ръкополага славяни за свещеници и дякони. Малко преди смъртта си той приема „великата монашеска схима“ с име Кирил, с което остава като светец в Православната и на Римо-католическата църква. Кирил умира в Рим на 14 февруари 869 г. Той е погребан в криптата на базиликата Сан Клементе в Рим.(Снимка:/bg.wikipedia.org)

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.02.2019
Българска версия: 29607, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.