Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Драган Цанков (1828-1911)

Драган Цанков е български политик, почетен член на Българското книжовно дружество. Роден е на 9 ноември 1828 г. в град Свищов. В края на 1856 г. създава и става пръв председател на „Община на българската книжнина“, която се счита за предшественик на образуваното през 1869 г. в Браила Българско книжовно дружество. След Освобождението на България от османско иго Драган Цанков е един от водачите на Либералната партия в Учредителното събрание през 1879 г. Ярък поддръжник на конституционализма и русофилството. Трите национални идеала според него са вярата, славянството начело с Русия и конституционализма. Той е трети министър-председател на България, изпълнявал тази длъжност от 7 април до 10 декември 1880 г., и осми министър-председател на България от 19 септември 1883 г. до 11 юли 1884 г. Бил е народен представител в Учредителното, I Велико Народно събрание (1879 г.) и в I (1879 г.), II (1880-1881 г.), IV (1884-1886 г.), X (1899-1900 г.), XI (1901 г.) и XII (1902-1903 г.) Обикновено Народно събрание. Председател на XII oбикновено Народно събрание в периода 22 април 1902 г. — 21 август 1903 г. Умира на 11 март 1911 г. (на 82г.) в София. (Снимка:bg.wikipedia.org)

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.03.2019
Българска версия: 29581, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.