Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Римски военен кастел „Димум“

Останките от римския военен кастел „Димум“ се намират в северния край на град Белене. Античният Димум е бил част от укрепителната система на дунавския лимес на Римската империя. При археологически проучвания са открити останки от първия, най-древен митнически пункт в Мизия, когато река Дунав става граница на Римската империя. Димум е бил входна търговска врата за региона (І-ІV век след Хр.) и един от най-ранните военни кастели, важен военен пункт от римската епоха (9-14 г. след Хр.), включващ и база на дунавската флота. Още по времето на първия римски император Октавиан Август крепостта се е явявала най-североизточната точка и граница на Римската провинция Мизия и тракийското царство. В началото на II до края на III век тук е бил лагер на стационирана конна военна част на Римската войска. В периода 325-337 г. Димум е един от големите градски крайдунавски центрове и последната, най-северна митническа станция на диоцеза Илирик. В непосредствена близост се е развил и голям тракийски център с резиденция на тракийски владетел (І хил. пр. Хр.). Дотук е стигнал в похода си през Тракия и Александър Македонски. Римският кастел Димум е обявен за паметник на културата от национално значение през 1965 г. (Снимка: belene.bg)

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.05.2020
Българска версия: 29962, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.