Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Природозащитен център "Пода"

Защитената местност „Пода" се намира на четири километра южно от гр. Бургас, вляво от международния път Бургас – Истанбул. Тя е едно от малкото места в Европа, където на площ от 1 кв. км са установени 273 вида птици. В нея освен изключителното многообразие на птици се намира единствената по Черноморското ни крайбрежие смесена колония на бяла лопатарка, блестящ ибис, малък корморан, нощна, червена, гривеста, малка бяла и сива чапла. Местността "Пода" е обявена за защитена през 1989 г. по предложение на Българското дружество за защита на птиците / БърдЛайф България (БДЗП), на което е официално възложено стопанисването й. Създаден е и първият в България Природозащитен център като средище за природозащитни, образователни, екотуристически и информационни дейности, подпомагащи опазването на целия комплекс на Бургаските влажни зони. Центърът е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта и е удостоен с наградите на Фондация "Хенри Форд" и на Асоциацията на немските туроператори. (Снимка: bspb.org/poda)

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.05.2020
Българска версия: 29962, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.