Софийска стокова борса АД
ОФЕРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

тел. 952-62-12; 952-62-25, e-mail: sce@sce-bg.com, http://www.sce-bg.com/
 
 

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ

No Наименование на стоката Коли-
чество
Брой
контракти
Мерна
единица
Местоположение Срок на
доставка
СПИСЪК НА ОФЕРТИТЕ ЗА БОРСОВА СЕДМИЦА № 39, 2004 г.
29 и 30 септември и 1 октомври 2004 г.
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
КУПУВА
1ЗОП/Хранителни продукти напитки,по спесиф.99комплСофия20 дни
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
1ЗОП/Копирна хартия А4 пак.х 500 л,по спесиф.11контрБ-я30 дни
2ЗОП/Спец.консумативи спортни,по спесиф.11контрСофияв
3ЗОП/Спец.консумативи по спесификация22комплСофия12 мес
4ЗОП/Специализирано оборудване по спесификация,Европа11контрБургас60 дни
5ЗОП/Специализирано оборудване по спесификация11контрСофия30 дни
6ЗОП/Офис оборудване по спесификация22комплСофия65 дни
Оферти с изтекла валидност - 2004
Оферти с изтекла валидност - 2003