Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Лютица - Мраморният град

Средновековна крепост Лютица се намира съвсем наблизо до Ивайловрад, до с. Рогозово. Името Лютица е мъжко, славянско, подобно на Добротица и Иваница. Тази най-запазена крепост в България буквално е била "извадена" от вековната гора. След сегашните открития археолозите знаят много повече за историята на това невероятно място. Мраморите тук са просто строителен материал - цялото укрепление е градено от мрамор, който навремето е добиван вероятно направо на място. Така Лютица получи името Мраморния град. Крепостните стени, запазени почти навсякъде, обграждат площ от 25 дка. Зидът е имал 14 кули, днес може да се видят 10, едната стърчи на 10 м височина. Някога от осмоъгълната кула са се виждали чак минаретата на Султан Селим джамия в Одрин. Откритите находки в крепостта са пръстени, обеци, накити, битови материали, латински монети. Особено ценни според археолозите са сребърно-златни монети (дублети) - т.нар. византийски грошове, които дават информация за историята на крепостта през ХIV в.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.05.2019
Българска версия: 29882, Английска версия: 2912

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.