Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

28 януари – празник на Разград

От 1994 г., по случай освобождението на града от османско робство, Разгрaд чества своя празник на 28 януари. Градът е освободен от войските на ІІІ-ти армейски корпус под предводителството на княз Александър Дондуков-Корсаков на 16 /28 януари 1878 г. На 22 януари / 5 февруари военният комендант на града Владимир Василиевич свиква гражданите за избиране на първия общински съвет. Избрани са 8 съветници и по предложение на окръжния началник за първи кмет на градската община е избран Георги А. Попов. /който управлява около една година. Разград се намира в североизточната България, в Дунавската равнина. Близостта му с Румънската граница и река Дунав създават условия за развитие на икономически и транспортен потенциал. Регионът се населява от древни времена, като свидетелство за това са праисторическите селищни могили, открити в околностите му. Съвременният Разград е наследник на римския град Абритус. Сред забележителностите на града изпъкват джамията, построена през 1616 г., бронзовата скулптура Момина чешма, християнският храм Свети Николай Чудотворец, а един от най-известните символи на града е Часовниковата кула, издиганата през 1864 г. В Разград се провеждат различни фестивали - на капанските традиции и обичаи, придружен от Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.04.2021
Българска версия: 29982, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.