Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Сирак Скитник (1883-1943)

През 1883 г. се ражда Панайот Тодоров Христов, по-известен с псевдонима Сирак Скитник. Той е роден в бедно семейство в Сливен. През 1903 г. завършва семинарията и започва да преподава в Никопол, а след това в родния си град. 1908 г. той заминава за Петербург. Там следва живопис до 1912 г., когато се завръща в България, за да участва в Балканската война. В Русия рисува театрални декори и плакати, за да се издържа. През 1912 г. Сирак Скитник участва в изложбата на "Съюза на младите" в Петербург. Неговите творби получават положителната оценка на Александър Беноа и Николай Рьорих. Своята публицистична дейност започва в годините след войните. Той е съредактор на сп. Златорог и сътрудничи с поетични творби на много български списания. През 1919 г. заедно с Николай Райнов и Иван Милев създават движението Родно изкуство. През 1923-1924 г. той е драматург и артистичен секретар на Народния театър и поставя пиесата на Морис Метерлинк Монна Ванна. През 1935 г. Сирак Скитник е назначен за началник на радиоразпространението в България и главен уредник на Българското радио. Умира на 5 март, 1943 г.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.