Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Етнографски музей – Силистра

Експозицията на Етнографският музей в Силистра е разположена на площ от 300 кв.м. Експозицията представя обособената южнодобруджанска материална и духовна култура на Силистренския регион от средата на XIX до началото на XX век. Изложени са оригинални оръдия на труда, костюми на изчезналото местно население Гребенци от средата на XIX век, кукерски маски от региона и маски "брезая”, използвани при зимен обичай за плодородие и здраве (произходът им има езически характер и се срещат единствено в Силистренския регион- село Сребърна). Музеят разполага с около 6000 музейни експоната.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.05.2020
Българска версия: 29962, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.