Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Крепост Состра

Крепостта Состра се намира близо до край с. Ломец, Троянско, Централна България. Това е най-добре запазената римска военна крепост в България и е уникален от архитектурна гледна точка обект в рамките на цялата Римска империя. Состра била укрепление на военна кохорта от 1000. Селището е разположено на римски военен път, свързващ река Дунав с Филипополис - днешният Пловдив. За пръв път за него споменава известният унгарски пътешественик Феликс Каниц, изследвал България през втората половина на XIX век. Комплексът включвал силно укрепен военен лагер, наречен кастел или крепост, няколко цивилни селища, некрополи или, казано по-общо, това е един малък римски град, който функционира от средата на II век до края на V век. Името му произхожда от гръцката дума “состром”, което би могло да се преведе като превръзка или пояс и отговаря много точно на географското местоположение на селището, което прегражда подстъпите към пътя по посока Филипополис в една долина на река Осъм. Размерите на крепостта, която е с формата на ромб, са 130 на 130 метра. Крепостните стени са потънали до два метра в земята и постепенно, благодарение на разкопките, излизат на повърхността. В крепостта Состра са открити много монети със запазена частична информация. За част от монетите се знае, че са от времето на второто българско царство. Най-ранни обаче, са откритите елински монети. Открити са и антични съдове, накити, някои от които с особена ценност на международния културен пазар. Всичко открито досега е напълно реставрирано и предадено в музея на занаятите в Троян без бронзовата маска на владетеля, която се намира в националния исторически музей.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.