Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Текирска мишорка

Текирската мишорка (Gypsophila tekirae) е ендемитен вид многогодишно тревисто растение от семейство Карамфилови, разпространен само в България, на територията на област Пазарджик. Расте само на Бесапарските ридове в землищата на селата Огняново, Синитево и Хаджиево. Освен по тези места видът не се среща никъде другаде в света. Растението е защитен вид. Текирската мишорка е описана и класифицирана през 1929 г. от българския ботаник академик Борис Стефанов. Името на вида текире (tekirae) е производно от старо име на с. Три водици, което се е казвало Текира. Всъщност текирската мишорка не се среща в землището на с. Три водици, но когато растението е било събрано за първи път от проф. Георгиев от околностите на с. Хаджиево, той е посочил името на по-известното тогава, съседно село Текира. Опасност за вида е унищожаване на местообитанията му при разкриване на кариери, изкуствено залесяване, увеличаване на интензивността на обработване на земята и нахлуването на чуждия инвазивен вид Айлант (Ailanthus altissima). Цъфти юни-август, най-често юли.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.