Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Устето

Устето е известно място за скално катерене в България. Представляват скален пролом, образувал се под действието на река Янтра над Преображенския манастир. Скалите се намират на 5 километра северно от Велико Търново от западната страна на река Янтра. Откъм града стените са по-ниски, а постепенно към манастира стават по-високи. Стени са изградени от здрав варовик и едва към Преображенския манастир стават по- изветрели и ронливи. Първите турове са направени през 1951 г. Тук туровете са с най-различни степени на трудности и са прекрасни тренировъчни катерачни обекти. Изобилието на разнообразни скални форми дава възможност за цялостна подготовка на начинаещи катерачи. Местният "алпийски клуб Трапезица" е изградил в скалата много атрактивен подслон ("Орлово Гнездо").

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.04.2021
Българска версия: 29982, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.