Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Празник на Бургас

Бургас е най-големият град в Югоизточна България и вторият по големина на българското Черноморие. Цялата история на Бургас е свързана с морето. Самото месторазположение на града, обиколен от три страни с вода, е първопричина за неговото възникване и развитие. Името на града произлиза от латинската дума Burgus/Бургос — кула. Според местни предания името идва от римски пътен стълб, така наречен бург, който бил положен в района на днешното Бургаско пристанище. В епохата на Българското национално възраждане се оформили националните идеологии и стремежи към създаване на българско училище и православно-християнски храм. От Цариград в Бургас пристигат учени българи, които създават бургаската община. Българското училище и църква се откриват през 1868 г. На 6.02.1878 г. Бургас е освободен от отряда на полковник Лермонтов. Бургас бързо нараства през и започва изграждането на централната част с хубава приморска градина, общински градини, голямо казино на морския бряг, общински хали, търговска палата. Започва ускорено развитие в индустрията, банковото дело, в просветата и културата. Създават се 151 индустриални предприятия. През втората половина на ХХ век гр. Бургас се превръща в мощен промишлено-стопански център, туристически регион с международна известност. Град Бургас е първият град, получил през 1999 година отличието за изпълняващ критериите на ЕС. Градът е победител в инициативата "Най-добър град за живеене в България" през 2010 г., 2012 г., и 2013 г. (Снимка: burgas.bg)

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.05.2019
Българска версия: 29882, Английска версия: 2912

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.