Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Село Мокреш

Село Мокреш е разположено в Северозападна България в близост до град Лом. Намерените около селото останки свидетелстват за живот още от каменно-медната епоха. Селото лежи на два зелени върха, на двата бряга на река Комощишка бара. На юг – югоизток от селото минава река Душилница, която през годините е служила за поене на добитъка. Над входа на църквата Св.Никола е иззидане хубава мраморна плоча с надпис, над който е издълбан прекрасен релеф, който представлява Диана на лов. Плочата е 150 см висока и 73 см широка. По краищата й, като рамка, са издълбани лозови листа с грозде. Най-известният жител на Мокреш е поп Пунчо, който преписва едно от първите копия на „История Славянобългарска“ на Паисий Хилендарски. Село Мокреш било известно в миналото с името „Малкият Париж“ поради големината на селото и интелигентността на жителите, образовани и модерно облечени.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.