Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Гунчов извор

Гунчов извор (Сините камъни - Сливен), чиито води извират изпод огромен бук, намиращ се в горният край на р. Равна, носи името на славния сливналия Илия Господинов - Гунчо войвода. Гунчо събрал 200 млади мъже през пролетта на 1868 г., оттеглили се в планината и тук чакали четата на Хаджи Димитър, за да се включат в организираната борба за освобождение на България от турско робство. Слухът за гибелта на Хаджи Димитър и разгромяването на четата му кара Гунчо да промени плановете си. Той решил сам да повдигне въстание в Сливен. Четниците обаче се разделили и с Гунчо останала малка група. Те нападнали турската поща, която преминала през Джендем дере, в източната част на Сините камъни. Това станало на 12 август 1868 година. Акцията успяла, но предизвикала гнева на османците и те започнали преследване на нападателите. В едно от сраженията Гунчо е убит. И до ден днешен Гунчов извор, скътан сред гъста букова гора, напомня за смелостта на войводата и неговите четници и е едно от любимите места за почивка на любителите на природата.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.06.2019
Българска версия: 29955, Английска версия: 2912

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.