Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Постоянна експозиция Християнско изкуство - Сливен

Православните християнски традиции в Сливенския регион имат многовековна история. Сбирката Християнско изкуство в Сливен е формирана през последните четири десетилетия, в тясно сътрудничество между Художествената галерия и Сливенска митрополия. Тук са събрани ценни образци на едно велико изкуство, поддържало векове християнската вяра. След грижлива реставраторска намеса, тези творби са съхранени и върнати на обществото за нов живот, чрез музеен статут. В тази сбирка се наблюдават интересни процеси, съпътстващи развитието на християнското изкуство в Сливенския регион от края на ХVІІ век до втората половина на ХІХ век. Най-ранната икона в тази сбирка е иконата Св. Йоан Кръстител от ХVІІ век, дело на неизвестен светогорски майстор.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.01.2021
Българска версия: 29938, Английска версия: 2878

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.