Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Римски терми - Кюстендил

Римските терми се намират в централната част на гр. Кюстендил, в съседство с джамия Ахмед бей, в която се помещава археологическата експозиция на Регионален исторически музей Кюстендил. Римските терми са публична баня, изградени през ІІ-ІІІ в. Вероятно те са част от голям комплекс. От познатите до момента римски терми на територията на България, пауталийските са втори по големина след термите на Одесос (дн.Варна). Сградата има правоъгълен план със застроена площ от 3000 кв.м. Проучени и експонирани са шест помещения, на площ от 1000 кв.м. Всички помещения са снабдени с централна отоплителна инсталация с колонки и аркадо–сводова система от коридори. Подът и стените на залите са били облицовани с мраморни плочи, профилирани корнизи и пиластри. В някои помещения са открити полукръгли ниши и басейни. Съчетанието на различните строителни техники и архитектурни решения правят термите на Пауталия един от най–интересните паметници от римската епоха в българските земи. Те са един от символите на град Кюстендил. Паметник на културата с категория “национално значение”.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.