Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Данчовата къща - Пловдив

Данчовата къща, която се намира в стария Пловдив, е национален паметник на културата. Къщата бе реставрирана по автентични технологии в рамките на съвместен проект на Занаятчийска камара Кобленц и Община Пловдив. Проектът, както и останалите инициативи на камарата в България и в целия Балкански регион, се финансира от германското Федерално министерство за икономическо сътрудничество и развитие. След приключване на реставрацията през пролетта на 2001 година, Данчовата къща постепенно се утвърждава като Център за консултации, информация и документация в сферата на опазване паметниците на културата. В сътрудничество с Национална занаятчийска камара, Регионална занаятчийска камара Пловдив и Националния съюз на реставраторите и консерваторите се разработва една по-широка концепция за нейното използване като Балкански център по дизайн. Важен партньор от българска страна е Общински институт „Старинен Пловдив”.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.