Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Старият бряст в Сливен

Наименованието му е полски бряст. Полският бряст (Ulmus carpinifolia) е широколистно листопадно дърво с добре развита коренова система. В България полския бряст се среща в районите до 1000 м надморска височина.Природен феномен на възраст над 1000 години. Той е остатък от Великата Българска гора /Магна силва Булгарика/, която се простирала от Родопите до Черно море. Около 20 такива бряста са останали в село Самуилово, на 7 км. от Сливен. Всички са обявени за защитени обекти и се полагат грижи за тяхното опазване. Старият бряст е свързан и с историята на Сливен, особено от времето на турското владичество. Дамян Дамянов казва: “Известно е това дърво, то е един от символите на града. Лобно място и светиня, паметник на бунтовната непреклонност на сливенци, Старият бряст е в същото време трогателен, държелив представител на вече чезнещ вид. Не се знае дали точно тук поробителят преди векове е бесил дедите – юнаци, но хората от града обичат този препатил мъдрец и го поддържат.” Символът на Сливен Старият бряст е обявен за Европейско дърво на 2014 годинa. През 2018 година дървото е поразено от гъбична болест и бавно умира.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.01.2020
Българска версия: 29934, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.