Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Дунав мост

Дунав мост в района Русе – Гюргево, наричан още Мостът на дружбата, е главният път над река Дунав по границата между България и Румъния на разстояние от около 500 км. Мостът е открит официално на 20 юни 1954 г., като за времето си е най-големият комбиниран мост (с железопътна линия и за автомобилен трафик) в Европа. Автор на проекта е В. Андреев, а строителството е реализирано в периода 1952 – 1954 г. от България и Румъния със съдействието на съседни държави и тогавашния СССР. Мостът е с дължина 2.8 км, а на височина достига 30 метра над водата - на две нива – за влакове и автомобили. Средната част може да се повдига и да пропуска големи кораби.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.07.2020
Българска версия: 30011, Английска версия: 2881

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.