Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Д-р Петър Берон

Д-р Петър Берон (Петър Хаджи Берович) е роден през 1795 год. в Котел. Първоначалното си образование получава в родния си град, прочут със своите училища. Когато напуска училище, Петър остава при баща си да учи занаят. През руско-турската война, обаче, баща му е ограбен и разорен от турците и Берон е принуден да напусне Котел, за да търси работа. През 1815 г. той се установява във Варна при майстор-абаджия, а след две години заминава за Букурещ, където постъпва в училището на прочутия гръцки учител Константин Вардалах, при когото учи три години. Тук Берон изучава новогръцки и старогръцки език и получава солидно класическо образование. В Букурещ Берон се издържа, като дава частни уроци. През 1821 г. Берон заминава за гр. Брашов, Трансилвания, където отново става частен учител. Освен че преподава “нови” науки, той получава и възможността да прилага по-съвременен метод в преподаването. Учителската дейност пробужда в Берон интерес към българското образование и той започва да работи за подобрението му. Рибният буквар или “Буквар с различни поучения”, издаден през 1824 г. в Брашов, е една от малкото книги, оставили дълбоки следи в духовния живот на българския народ. Тази малка книжка (само 140 страници, малък формат) има голяма роля за изграждането на новото, светското българско училище, допринася много и за развитието на просветата сред българите и съдейства за оформянето на съвременния български книжовен език. През 1839 г. Берон образува търговско дружество. През 1840 г. купува в околността на Крайова чифлик, от който получава добри приходи и това му позволява да се отдаде на научни изследвания. Петър Берон не престава да се интересува от просветното дело в родината си. Със собствени средства той открива училища в град Котел и околията му, в Шумен, Разград и други селища, грижи се за тяхната издръжка, издържа млади българи в чужди средни и висши учебни заведения, кореспондира с просветни дейци. Петър Берон умира на 21 март 1871 г. Съгласно завещанието му се образува фонд, от който по-късно е построена Българската мъжка педагогическа гимназия “Д-р Петър Берон” в Одрин и е осигурена нейната издръжка.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.01.2020
Българска версия: 29934, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.