Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Академик Никола Обрешков

Академик Никола Обрешков е български математик със световна известност, дългогодишен ръководител на катедрата по висша алгебра в Софийския университет и директор на Математическия институт при Българската академия на науките. Той е роден на 6 март 1896 г. във Варна, където завършва основното си образование. Завършва гимназия в София и през 1915 г. е приет в Софийския университет, специалност математика и физика. През 1916 г. Обрешков е изпратен на обучение в казармата и после на фронтовете на Първата световна война – отначало като редник, а по-късно като офицер от инженерните войски. След завръщането си от фронта продължава образованието си и през 1920 г. се дипломира. Веднага е назначен в катедрата по диференциално и интегрално смятане в СУ. Така започва блестящата академична кариера на младия учен-математик. През 1922 г. е избран за редовен доцент катедрата по алгебра. Три години по-късно е избран за извънреден професор, а от 1928 г. е вече редовен професор и титуляр на катедрата по висша алгебра. През 1932 г. проф. Н. Обрешков получава научна степен доктор по математика в университета на Палермо(Италия). През следващата година е удостоен със степента "docteure es sciences" - този път в Парижката Сорбона. Никола Обрешков става редовен член на Българската академия на науките през януари 1945 г. Никола Обрешков е чел лекции по покана в университетите на Хамбург, Берлин, Женева, Рим, Палермо, Лайпциг, Дрезден и др. Многократно е канен в чужбина за рецензент на научни монографии, а също и като референт на трудове, представяни за получаване на академични и други научни звания и степени. Никола Обрешков е оставил и огромно и разностранно научно наследство, обхващащо над 240 публикации в наши и чужди научни списания и издания - в това число учебници и някои монографии. Умира на 11 август 1963 г.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.