Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Античният театър в Пловдив

Изграден в началото на II в. от н.е. по времето на император Траян, театърът е бил една от най-значимите обществени сгради на Тримонциум, забележителна с архитектурната си представителност и великолепие. Останките от театъра са открити случайно при укрепителни работи, като разкопките продължават от 1968 до 1979 година и са извършени от Археологически музей - Пловдив. Местата за зрителите са амфитеатрално разположени и са разделени на два пръстена от 14 реда всеки. Театърът е имал капацитет от около 7000 зрители. Имената на кварталите на града са били издълбани на пейките на всеки сектор и всеки зрител е заемал място в съответния сектор. Сцената с две нива разкрива архитектурното и декоративно богатство на постройката. Високото качество на използваните материали и художественото изпълнение недвусмислено доказват огромното социално значение, което се е придавало на театъра. Включен в границите на архитектурния резерват "Старинен Пловдив", днес театърът се вписва в неговия ансамбъл като най-емблематичният паметник на непрекъснатата културно-историческа приемственост, осъществена върху Трихълмието през вековете. Възроден за нов живот, той е привлекателно духовно средище на града, в което съвременната култура взаимодейства с непреходните ценности на миналото. Театърът е постоянно отворен. Този символ на Пловдив и до днес е сцена на изкуства – тук регулярно се провеждат множество фестивали.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.05.2020
Българска версия: 29962, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.