Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Бельова църква Рождество Богородично

Между Самоков и Боровец се намира най-старият запазен християнски паметник в района – Бельовата църква Рождество Богородично. За това колко древна е църквата свидетелстват намерените женски златни и стъклени накити от ХІІ-ХІІІ в., а в некропола около Бельовата църква са открити данни за погребения на монаси от края на ХІ – началото на ХІІ в., както и находки, типични за епохата на Второто българско царство. Според преданието някога църквата била малък домашен храм на местния феодал Бельо, чието име носи. Постепенно тя е разширявана, старите надписи са заличени и върху тях е положена нова мазилка. Местните хора разказват, че през XV век църквата е закопана в земята, за да не я открият турците. През 1869 г. с възстановяването й се заема Никола Образописов, който рисува като стенопис иконата на св. Симеон Самоковски. Симеон Попович, както е светското име на светеца, става Самоковски митрополит през 1734 г. Високограмотен и образован, българският архиерей става водач на християнското население срещу султана. Затова той е арестуван през юли 1737 г., измъчван и на 21 август 1737 г. – обесен на бесилото зад църквата Света София, но пашата забранил погребение в София. Мощите на Светеца са открити при археологически разкопки в Бельова черква през 1995 г.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.