Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Димитър Миладинов

Видният български възрожденец Димитър Миладинов и брат му Константин са родом от Струга (днешна Македония). Димитър, роден през 1810 г., е с 20 години по-голям от брат си. Димитър учи в прочутата гръцка гимназия в гр. Янина, като годините, прекарани там, играят важна роля за изграждането на личността му. Тук Димитър Миладинов се запознава и увлича по идеите на Гръцката революция (1821-1828) и става горещ последовател на гръцките революционери -демократи. По-късно Димитър е учител в Охрид, Струга, Битоля, Прилеп и Кукуш. Богатството на научните му познания го правят талантлив педагог, преподаващ с еднакъв успех старогръцки и новогръцки език, латински, философия и математика. Димитър Миладинов е първият българин, който повежда борба срещу фанариотите, въвежда български език и богослужение като учебни дисциплини. Дейността му по демократизиране на образованието кара фанариотите да го наклеветят пред турските власти и Димитър Миладинов е арестуван и хвърлен в затвор в Цариград, където на 11 януари 1862 г. той умира, само четири дни след смъртта на по-малкия си брат Константин.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.05.2020
Българска версия: 29962, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.