Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Национален природонаучен музей

Създаден през 1889 г. като Естествено-исторически музей на Княз Фердинанд Националният природонаучен музей (НПМ) при БАН е първият и най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. През 1947 г музеят става част на Зоологическия институт. През 1974 г. Националният природонаучен музей е обособен като самостоятелен институт в системата на БАН. Музеят разполага с 16 зали, в които са представени различни тематични колекции и експозиции – минералогия, птици, земноводни и влечуги, риби, палеонтология, бозайници, насекоми, ненасекоми безгръбначни и растения. В една от залите Птици е представена част от екзотичната на редки птици от Азия, Африка, Австралия, Северна и Южна Америка. В голямата зала Бозайници са представени животни от различни групи (примати, хищници, чифтокопитни, нечифтокопитни и др.) и от различни континенти. Растенията са представени от лечебни растения, ранно-пролетни растения, високопланински растения, дървесни видове от България. Характерни за експозицията са изсушените видове, представени в естествената им среда на живот. Музеят е разположен в центъра на София, като всеки ден експлозиите са отворени за посещение и гостите могат да разгледат над един милион екземпляра животни, растения и минерали.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.