Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Резерват Кастракли

Резерватът Кастракли се намира в Родопите, на територията на община Борино. Заема обща площ от 124 ха и е обособен с цел да бъде запазена вековната черборова гора, скалните групи и характерния природен пейзаж. В резервата е създадено изкуствено езеро, разположено във високопланинска котловина, като за стена е използван естествен релеф. Според изследванията на учените, местността Кастракли е второто място на планетата, където през периода май-юни-юли се среща най-голямото струпване на повече от половината познати пеперуди на земята.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.