Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Ден на Организацията на обединените нации

Организацията на обединените нации (ООН) е създадена официално на 24 октомври 1945 г., когато уставът й е ратифициран от петте постоянни страни-членки – Китай, Съветския съюз, Съединените американски щати, Великобритания и Франция. Основната цел на организацията е да противостои на агресията, да установи приятелски отношения между нациите и да поддържа мира и сигурността на Земята. България е приета за пълноправен член на ООН на 14 декември 1955 г., едновременно с Албания, Унгария, Румъния, Австрия, Йордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Либия, Непал, Португалия, Финландия и Цейлон. Страната ни активно участва в редица мироопазващи операции на ООН – 1992-1993 – в Камбоджа; 1995-1999 – в Ангола; 1995-2000 – в Таджикистан; 2000-2004 – в Етиопия/Еритерия; от 1997 – в Босна и Херцеговина; от 2000 г. – в Косово; от 2000 г. – в Афганистан, от 2004 г. – в Либерия.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.