Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Светилище на нимфите – с. Каснаково

Светилището на нимфите се намира в живописна местност на 600 м югоизточно от с. Каснаково, близо до гр. Хасково. То е най-добре запазеното тракийско светилище в България. Издигнато е върху стар култов център, възникнал около карстов минерален извор през ранножелезната епоха. Светилището представлява обширен комплекс, включващ множество сгради и амфитеатър. Според запазен надпис, то е построено от тракийски ветеран от римската армия и неговата съпруга в чест на водните нимфи и Афродита. Трите минерални извора тук са оформени архитектурно. Местното население смята техните води за лечебни. Обектът е обявен за паметник на културата от национално значение през 1968 г.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.09.2019
Българска версия: 29994, Английска версия: 2905

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.