Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Дуранкулашко езеро

Дуранкулашкото езеро е част от едноименен природен комплекс, разположен в най-североизточната част на България. Намира на югоизток от с. Дуранкулак и на около 18 км северно от Шабла. Представлява естествен лиман. Захранва се с карстова вода. В района на езерото се срещат над 70 редки и застрашени от изчезване видове. Той е обявен за зона от национално значение и е зимно убежище за всички живеещи на земята червеногуши гъски.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.10.2020
Българска версия: 29976, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.