Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Ивановски скални църкви

Около 20 броя средновековни църкви, параклиси и килии, разположени в пещери, издълбани в отвесните склонове на долината на река Русенски Лом. Намират се на 20 km южно от Русе, до село Иваново. Комплексът е обитаван 13 - 17 век от монаси, много от които са били граматици и книжовници. От 13 век са датирани параклисът “Господев дол” и Затрупаната църква. Запазени са средновековни стенописи. В Затрупаната църква има ктиторски портрет вероятно на цар Иван II Асен. В т.нар. Съборена църква се предполага, че е изобразена първата съпруга на Иван Александър - Теодора, приела монашеско име Теофана. В главната църква на манастирския комплекс "Св. Богородица" има ктиторски портрет на цар Иван Александър, държащ в ръце модела на църквата. От 1979 година скалните църкви са включени в Списъка на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.