Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Музей на мозайките – Девня

Музеят на мозайките в Девня е изграден върху част от античните основи на сграда с мозайки, построена в края на III – началото на IV век на мястото на по-ранни сгради, разрушени от готските нашествия през 251 г. Направен е по проект на архитект Камен Горанов. Представя римски и ранновизантийски мозайки, служили като подови или стенни покрития на помещения на жилищни, обществени и култови сгради и гробници. Произведенията са изработени от малки камъчета – кубчета мрамор, варовик, печена глина и цветно стъкло в различни цветове. Изобразяват основно персонажи и сцени от гръко-римската митология, екзотични животни и птици, растителни и геометрични мотиви. В залите на музея е представен и разнообразен материал, свързан с архитектурата на сградата и бита на нейните обитатели. Част е от Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз (БТС).

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.10.2020
Българска версия: 29976, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.