Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Байкушевата мура

Байкушевата мура е безценен екземпляр от вида на черната мура (Pinum leucodermis), който расте само в планините на Балканския полуостров и в Южна Италия. Тя най-старото иглолистно дърво в България. Възрастта й е над 1300 г. Намира се в национален парк Пирин, в източното подножие на вр. Вихрен, недалеч от хижа Бъндерица. Обиколката й е 7,8 м, на височина достига 22 м. Дървото носи името на видния български лесовъд Костадин Байкушев, който е открил и описал този екземпляр.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.