Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Беленски мост

Беленският мост се намира на 1 км от гр. Бяла, Русенско, на пътя между Плевен и Русе. Той пресича река Янтра. Построен е от известния майстор Колю Фичето в периода 1865–1867 г. по заповед на Мидхат паша, и е едно от най-впечатляващите произведения на българското възрожденско строително и архитектурно изкуство. Дълъг е 276 м, а ширината му достига 9 м. Има 14 свода, украсени с релефни изображения на животни. Направен е от дялан камък от местен варовик и варов хоросан. След наводнение, сполетяло района през 1897 г., част от моста е унищожена. По-късно, през 1922–23 г., щетите са поправени и мостът е възстановен, но първоначалният му облик е променен. В момента съоръжението е затворено за автомобили. Мостът е обявен за архитектурно-художествен паметник на културата.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.